• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2019-05-15
  • Identyfikator ogłoszenia: #34538

Sprzedaż przedsiębiorstwa upadłłego

Do sprzedaży z wolnej ręki:
a) prawo własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w Jędrzychowicach, będącej złożem kruszywa naturalnego piaskowo-żwirowego "JĘDRZYCHOWICE III" oznaczonej geodezyjnie według ewidencji gruntów obręb Jędrzychowie, działka nr 43 o powierzchni 1,4232 ha, dla której Sąd Rejonowy w Zgorzelcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1Z/00048628/7, za cenę wywoławczą wynoszącą 150.000,00 zł + obowiązująca stawka podatku VAT;
b) prawo własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Jędrzychowicach, oznaczonej geodezyjne według ewidencji gruntów obręb Jędrzychowie, działka nr 44/3 o powierzchni 3,8407 ha, dla której Sąd Rejonowy w Zgorzelcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1Z/00048628/7, za cenę wywoławcza wynoszącą 65.000,00 zł + obowiązująca stawka podatku VAT. Syndyk informuje, iż w stosunku do zbywanej nieruchomości przysługuje z mocy prawa prawo pierwokupu Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Lasy Państwowe;
c) ruchomości w pakiecie (związane z działalnością budowlaną) za cenę wywoławczą 60.000,00 zł + obowiązująca
stawka podatku VAT (wykaz ruchomości dostępny w Kancelarii Syndyka).

Sprzedaż odbędzie się w formie nieograniczonych, pisemnych przetargów ofertowych.

Informacje podstawowe

Branża
  • upadłość, wierzytelności
Województwa
  • dolnośląskie
Miasto Głogów
Sprzedaż z nieruchomością Tak
Uwagi

Źródło: Prasa - GAZETA WYBORCZA - 14.05.2019

Dodatkowe informacje

miejsce i termin składania ofert Dostępne w wersji Premium
możliwość pobrania dokumentacji Dostępne w wersji Premium
wymagania dla oferty lub inwestora Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej