• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2018-05-17
  • Identyfikator ogłoszenia: #24550

Sprzedaż przedsiębiorstwa w całości

Do sprzedaży przedsiębiorstwo, w skład którego wchodzą składniki wskazane w pkt-e I poniżej za cenę 31.700.000,00 (słownie: trzydzieści jeden milionów siedemset tysięcy złotych)

powiększoną o wartość:
1. Ceny zapasów i towarów, która ustalona będzie na dzień sprzedaży, według wartości księgowej;
2. Ceny nakładów inwestycyjnych, przez które rozumie się kwoty wydatkowane przez Syndyka po dacie ogłoszenia upadłości na ulepszenia i modernizacje, która ustalona będzie na dzień sprzedaży, według wartości księgowej;
3. Ceny nakładów, przez które rozumie się kwoty wydatkowane przez Syndyka po dacie ogłoszenia upadłości na zakup ruchomości, która ustalona będzie na dzień sprzedaży jako suma wartości rynkowej poszczególnych ruchomości.

W skład przedsiębiorstwa wchodzą:
1. Nieruchomość gruntowa zabudowana zespołem hotelowo-przemysłowym, położona w Piechowicach przy ul. Turystyczna 8, działka nr 224 obręb ewidencyjny 0006 Piechowice 6 objęta księgą wieczystą numer JG1J/00021805/4;
2. Nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w Piechowicach przy ul. Turystyczna 8, działka nr 223/3 obręb ewidencyjny 0006 Piechowice 6 objęta księgą wieczystą numer JGJ/00082288/8;
3. Ruchomości:
a) wyposażenie hotelu, maszyny i urządzenie techniczne, umożliwiające prowadzenie działalności w dotychczasowy profilu
b) zapasy, towary.

Informacje podstawowe

Branża
  • upadłość, wierzytelności
Województwa
  • dolnośląskie
Miasto Jelenia Góra
Sprzedaż z nieruchomością Tak
Cena do negocjacji Tak
Uwagi

Źródło: Prasa - GŁOS WIELKOPOLSKI ; 17.05.2018

Dodatkowe informacje

możliwość pobrania dokumentacji Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej