• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2018-07-16
  • Identyfikator ogłoszenia: #35050

Sprzedaż przedsiębiorstwa w całości

Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Przedmiotem przetargu jest zorganizowana część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 k.c. należąca do upadłego Achtel sp. z o.o. z siedzibą w Starej Iwicznej.

Przedmiotem przetargu jest:
a) prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w Suwałkach przy ulicy Innowacyjnej 7, składającej się z działki ewidencyjnej numer 35204/6, o powierzchni 6.500 m2 zabudowanej budynkiem o charakterze biurowo-produkcyjno-magazynowym, dla którego to prawa prowadzona jest księga wieczysta o numerze KW SU1S/00061206/2 przez Sąd Rejonowy w Suwałkach, VI Wydział Ksiąg Wieczystych o wartości 2.096.000,00 zł netto (słownie: dwa miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
b) ruchomości w postaci maszyn, urządzeń, zapasów magazynowych, materiałów, produktów i towarów wymienionych w Załączniku nr 1, stanowiącym integralną część niniejszych warunków przetargu, o wartości 515.855,98 zł netto (słownie: pięćset piętnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć złotych 98/100);
c) pojazdy samochodowe wymienione w Załączniku nr 2, stanowiącym integralną część niniejszych warunków przetargu, o wartości 93.398,38 zł netto (słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 38/100);
d) domeny internetowe wymienione w Załączniku nr 3, stanowiącym integralną część niniejszych warunków przetargu, o wartości 160,00 zł netto (słownie: sto sześćdziesiąt złotych);
tj. łącznie wartość przedmiotu przetargu stanowi kwotę 2.705.414,36 zł netto (słownie: dwa miliony siedemset pięć tysięcy czterysta czternaście złotych 36/100).

Cena wywoławcza: 2.705.414,36 zł netto.

Informacje podstawowe

Branża
  • upadłość, wierzytelności
Województwa
  • mazowieckie
Miasto Warszawa
Obszar działalności Krajowy
Sprzedaż z nieruchomością Tak
Cena do negocjacji Tak
Uwagi

źródło: Prasa - DZIENNIK GAZETA PRAWNA ; 13.07.2018

Dodatkowe informacje

miejsce i termin składania ofert Dostępne w wersji Premium
możliwość pobrania dokumentacji Dostępne w wersji Premium
wymagania dla oferty lub inwestora Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej