• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2018-05-21
  • Identyfikator ogłoszenia: #35050

Sprzedaż przedsiębiorstwa w całości

Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Przedmiotem przetargu jest zorganizowana część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 k.c. należąca do upadłego Achtel sp. z o.o. z siedzibą w Starej Iwicznej.

Przedmiotem przetargu jest:
a) prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w Suwałkach przy ulicy Innowacyjnej 7, składającej się z działki ewidencyjnej numer 35204/6, o powierzchni 6.500 m2 zabudowanej budynkiem o charakterze biurowo-produkcyjno-magazynowym, dla którego to prawa prowadzona jest księga wieczysta o numerze KW SU1S/00061206/2 przez Sąd Rejonowy w Suwałkach, VI Wydział Ksiąg Wieczystych o wartości 2.620.000,00 zł netto (słownie: dwa miliony sześćset dwadzieścia tysięcy złotych),
b) ruchomości w postaci maszyn, urządzeń, zapasów magazynowych, materiałów, produktów i towarów wymienionych w Załączniku nr 1, stanowiącym integralną część warunków przetargu, o wartości 644.735,29 zł netto (słownie: sześćset czterdzieści cztery tysiące siedemset trzydzieści pięć tysięcy złotych 29/100);
c) pojazdy samochodowe wymienione w Załączniku nr 2, stanowiącym integralną część warunków przetargu, o wartości 116.747,97 zł netto (słownie: sto szesnaście tysięcy siedemset czterdzieści siedem złotych 97/100);
d) domeny internetowe wymienione w Załączniku nr 3, stanowiącym integralną część warunków przetargu, o wartości 200,00 zł netto (słownie: dwieście złotych);
tj. łącznie wartość przedmiotu przetargu stanowi kwotę 3.381.683,26 zł netto (słownie: trzy miliony trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych 26/100).

Cena wywoławcza: 3.381.683,26 zł netto.

Informacje podstawowe

Branża
  • usługowa -inna
Województwa
  • mazowieckie
Miasto Warszawa
Obszar działalności Lokalny
Cena do negocjacji Tak
Uwagi

źródło: Prasa - DZIENNIK GAZETA PRAWNA 21.05.2018

Dodatkowe informacje

miejsce i termin składania ofert Dostępne w wersji Premium
wymagania dla oferty lub inwestora Dostępne w wersji Premium
otwarcie ofert Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej