• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2020-02-07
  • Identyfikator ogłoszenia: #35707

Sprzedaż przedsiębiorstwa w całości

Przedmiotem konkursu ofert jest sprzedaż, nieruchomości i praw wchodzących w skład masy upadłości:
- ART-Dom M. M. Zielińscy Sp. j. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi

I nieruchomości objęte Księgami wieczystymi:
Nr księgi wieczystej:
1. LD1M/00134409/9
2. LD1M/00274101/3, LD1M/00066684/2
3. LD1M/00274099/5, LD1M/00066684/2
4. LD1M/00154890/3, LD1M/00274100/6
5. LD1M/00085821/4
6. LD1M/00114450/5
7. PL1G/00029334/5
8. LD1M/00289247/6
9. PT1B/00059406/6
Nr działek:
1. 46/39, 46/16, 46/17, 46/41
2. 32/39, 1/2 udziału w 32/43
3. 32/38, 1/2 udziału w 32/43
4. 32/33, 32/40
5. dz. 33/1 podzielona na 33/2 i 33/3
6. dz.19/11
7. 940/6
8. 32/34
9. 153
Lokalizacja:
1. Łódź, ul. Kasprzaka 5/7 (Tracz I, II)
2. Łódź, ul. Kasprzaka 7/9 (budynek C + udział w drodze)
3. Łódź, ul. Kasprzaka 7/9 (budynek D + udział w drodze)
4. Łódź, ul. Kasprzaka 7/9 (budynek meblowy + wiata)
5. Łódź, ul. Artyleryjska 3/5
6. Łódź, ul. Naftowa 7do15,
7. Gostynin, ul. Biernackiego 2
8. Łódź, ul. Kasprzaka 5/7 (transformator)
9. Bełchatów (grunty rolne)
Cena wywoławcza:
1, 2, 3, 4, 5. 22 000 000,00
6. 50 000,00
7. 120 000,00
8. 100 000,00
9. 700 000,00

Urząd Miasta Łodzi wydał decyzję o warunkach zabudowy nr DAR-UA-VII.339.2017, 340.2017, 341.2017; Wg tych WZ - tereny między ul. Kasprzaka - ul. Artyleryjską mogą być przeznaczone dla inwestycji pod zabudowę wielorodzinną, możliwość wysokiej zabudowy.

II zorganizowana części przedsiębiorstwa - Hotel Borowiecki w Łodzi ul. Kasprzaka 7/9
wydzielonego do tego celu zespołu nieruchomości wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
wydzielonego zespołu ruchomych środków trwałych i wyposażenia;
wartości niematerialnych i prawnych (prawo do znaku towarowego "HOTEL BOROWIECKI"); Nieruchomość zabudowana budynkami hotelowymi z infrastrukturą, objęta Księgami wieczystymi: KW nr LD1M/00175764/4 - działka nr 32/36,
KW nr LD1M/00175765/1 - działka nr 32/37,
KW nr LD1M/00066684/2 - działka nr 32/42,
KW nr LD1M/00289247/6 - działki nr 32/35.

Cena wywoławcza zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie mniejsza niż 11 300.000,00 zł.

III zorganizowana części przedsiębiorstwa - sklep AGD Piotrkowie Trybunalskim ul. Krakowskie Przedmieście 12/14

Nieruchomość zabudowana budynkiem handlowo-usługowym, objęta Księgą wieczystą:
KW nr PT1P/00043436/4 - działki nr 339, 340;
wydzielonego zespołu ruchomości - towaru.

Cena wywoławcza zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie mniejsza niż 1 500 000,00 zł.

IV udział wynoszący 0,2483 w nieruchomości położonej w Pabianicach, ul. Lutomierska 50

w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz w prawie własności naniesień, nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Lutomierskiej 50 działki wg ewidencji gruntów nr 27/18, dla której w Sądzie Rejonowym w Pabianicach jest prowadzona Księga Wieczysta KW LD1P/00031132/7.

Cena wywoławcza nieruchomości 1 570 500,00 zł netto.

Informacje podstawowe

Branża
  • upadłość, wierzytelności
Województwa
  • łódzkie
Miasto Łódź
Obszar działalności Krajowy
Sprzedaż z nieruchomością Tak
Cena do negocjacji Tak
Uwagi

Źródło: Internet i własne

Dodatkowe informacje

miejsce i termin składania ofert Dostępne w wersji Premium
możliwość pobrania dokumentacji Dostępne w wersji Premium
wymagania dla oferty lub inwestora Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej