• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2019-05-09
  • Identyfikator ogłoszenia: #36830

Sprzedaż przedsiębiorstwa w całości

Przedmiotem sprzedaży jest zorganizowana część przedsiębiorstwa upadłego - Spółki Molibda Polska Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, ulica Marszałkowska 80, 00-517 Warszawa.

II. W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego wchodzą w szczególności następujące składniki majątkowe:
1. Nieruchomości:
a) prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Bajerze, gmina Kijewo Królewskie, powiat chełmiński, województwo kujawsko - pomorskie. Nieruchomość stanowią działki o łącznej powierzchni 1,7418 ha, numer ewidencyjny 222/1 oraz 222/2. Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Chełmnie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta o numerze KW TO1C/00020140/3. Na nieruchomości znajduje się portiernia o pow. użytkowej 37,49 m2, budynek socjalno - biurowy o pow. użytkowej 244,69 m2, budynek produkcyjny o pow. użytkowej 584,11 m2, budynek magazynowo - produkcyjny o pow. użytkowej 640,20 m2 oraz budynek magazynowo - produkcyjny o pow. użytkowej 980,11 m2. Wartość nieruchomości wynosi 1.189.500,00 zł (jeden milion sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych) netto.
b) prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Bajerze, gmina Kijewo Królewskie, powiat chełmiński, województwo kujawsko - pomorskie. Nieruchomość stanowią działki o łącznej powierzchni 0,9713 ha, numer ewidencyjny 89/7, 89/9 oraz 89/12. Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Chełmnie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta o numerze KW TO1C/00022950/8. Wartość nieruchomości wynosi 31.000,00 zł (trzydzieści jeden tysięcy złotych) netto.
2. Ruchomości (wyposażenie biurowe - głównie meble i sprzęt komputerowy). Wartość wyposażenia biurowego wynosi 6.060,00 zł (sześć tysięcy sześćdziesiąt złotych) netto;
3. Zapasy - tzw. zgary - odpady z przerobu metali. Wartość zapasów wynosi 500,00 zł (pięćset złotych) netto.
4. Nazwa przedsiębiorstwa. Wartość nazwy przedsiębiorstwa wynosi 5,00 zł (pięć złotych) netto.
Cena minimalna sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego wynosi 1.227.065,00 zł (jeden milion dwieście dwadzieścia siedem tysięcy sześćdziesiąt pięć złotych]. Do ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży (w przypadku sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa na dzień zatwierdzenia warunków sprzedaży VAT wynosi 0%);

Informacje podstawowe

Branża
  • upadłość, wierzytelności
Województwa
  • mazowieckie
Miasto Warszawa
Obszar działalności Krajowy
Sprzedaż z nieruchomością Tak
Cena do negocjacji Tak
Uwagi

Źródło: Prasa - DZIENNIK GAZETA PRAWNA ; 08.05.2019

Dodatkowe informacje

miejsce i termin składania ofert Dostępne w wersji Premium
możliwość pobrania dokumentacji Dostępne w wersji Premium
dodatkowy kontakt/informacje teleadresowe Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej