• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2019-02-12
  • Identyfikator ogłoszenia: #39002

Sprzedaż przedsiębiorstwa w całości

Sprzedaż przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 k.c. jako całości (z wyłączeniem prawa własności niezabudowanej nieruchomości rolnej objętej księgą wieczystą nr TB1 M/00029457/2 położonej w Borkach Nizińskich gm. Tuszów Narodowy o powierzchni 1,05 ha, ciągnika siodłowego nr rej. RZ4409C, naczepy z ruchomą podłogą nr rej. RZ0550R ksiąg i dokumentów w zakresie koniecznym do prowadzenia postępowania upadłościowego, środków pieniężnych zgromadzonych w kasie i na rachunkach bankowych upadłego, należności powstałych po ogłoszeniu upadłości dłużnika), na które składają się w szczególności następujące elementy: M prawo użytkowania wieczystego nieruchomości objętej księgą wieczystą TB1 M/00043656/1 położonej w miejscowości Malinie o powierzchni 2,5176 ha zabudowanej stanowiącymi przedmiot odrębnej własności budynkami oraz urządzeniami szczegółowo wymienionymi w wycenie przedsiębiorstwa z dnia 24.08.2017r., 21 ruchomości w postaci środków trwałych, szczegółowo opisanych w wycenie przedsiębiorstwa z dnia 24.08.2017r.

Cena wywoławcza wynosi 1.490.000,00 zł (słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).
Sprzedaż w/w przedsiębiorstwa nastąpi w formie pisemnego nieograniczonego przetargu ofertowego.

Informacje podstawowe

Branża
  • upadłość, wierzytelności
Województwa
  • podkarpackie
Miasto Borki Nizińskie
Sprzedaż z nieruchomością Tak
Cena do negocjacji Tak
Uwagi

Źródło: Prasa - GAZETA WYBORCZA - 12.02.2019

Dodatkowe informacje

miejsce i termin składania ofert Dostępne w wersji Premium
możliwość pobrania dokumentacji Dostępne w wersji Premium
wymagania dla oferty lub inwestora Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej