• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2019-08-29
  • Identyfikator ogłoszenia: #39018

Sprzedaż przedsiębiorstwa w całości

SPRZEDAŻ przedsiębiorstwa bankowego w rozumieniu art 551 k.c. zgodnie z art. 70(1)-70(5) k.c. z uwzględnieniem art. 320 i następne prawa upadłościowego i naprawczego (puin) oraz, w szczególności art. 438 ust. 1 puin

W skład przedsiębiorstwa bankowego będącego przedmiotem sprzedaży wchodzą w szczególności aktywa określone Raportem z Aktualizacji Opisu i Oszacowania przedsiębiorstwa banku, sporządzonym przez biegłego sądowego, w tym:
o nieruchomości, w tym nieruchomości rolne i leśne,
o ruchomości,
o środki trwałe i wyposażenie,
o należności i roszczenia, w szczególności wynikające z udzielonych kredytów,
o oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w upadłości likwidacyjnej w Wołominie
W skład aktywów przedsiębiorstwa będących przedmiotem sprzedaży nie wchodzą aktywa płynne (gotówka) zgromadzone na rachunkach bankowych i w kasie przedsiębiorstwa oraz inne aktywa wyłączone ze sprzedaży określone Regulaminem warunków sprzedaży
NABYWCĄ AKTYWÓW PREZENTOWANYCH NINIEJSZYM OBWIESZCZENIEM, TJ. PRZEDSIĘBIORSTWA BANKOWEGO MOGĄ BYĆ WYŁĄCZNIE INNY BANK ALBO INSTYTUCJA KREDYTOWA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ NA TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ POPRZEZ ODDZIAŁ W ROZUMIENIU PRZEPISÓW PRAWA BANKOWEGO
Sprzedaż określona niniejszym obwieszczeniem zostanie przeprowadzona W TRYBIE PRZETARGOWO - AUKCYJNYM z uwzględnieniem treści art. 320 puin wynikiem złożenia ofert pisemnych stosownie do art. 316 i następne puin, jak również, w szczególności art. 438 ust. 1 puin
Cena wywoławcza przedsiębiorstwa będącego przedmiotem sprzedaży wynosi 145.000.000,00 zł
(słownie: sto czterdzieści pięć milionów złotych zero groszy)

Informacje podstawowe

Branża
  • upadłość, wierzytelności
Województwa
  • mazowieckie
Miasto Warszawa
Cena do negocjacji Tak
Uwagi

Źródło: Prasa - DZIENNIK GAZETA PRAWNA ; 28.08.2019

Dodatkowe informacje

miejsce i termin składania ofert Dostępne w wersji Premium
możliwość pobrania dokumentacji Dostępne w wersji Premium
wymagania dla oferty lub inwestora Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej