• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2018-11-06
  • Identyfikator ogłoszenia: #41262

Sprzedaż przedsiębiorstwa w całości

I pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż przedsiębiorstwa rolniczego, które jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, funkcjonujące aktualnie jako Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna ,,Jutrzenka" w Lubieszewie.

I. Opis przedmiotu sprzedaży
Przedsiębiorstwo położone jest w obrębie wsi Strzelce; Czerniak: Czarnotul; Biatotul - wg wypisu z rejestru gruntów i funkcjonuje jako Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna ,,Jutrzenka" w Lubieszewie.

W skład przedsiębiorstwa stanowiącego przedmiot sprzedaży wchodzą:
1) nieruchomości zabudowane i niezabudowane, wg wykazu znajdującego się do wglądu w siedzibie Spółdzielni,
2) sprzęt rolniczy wg wykazu znajdującego się do wglądu w siedzibie Spółdzielni,
3) inwentarz żywy wg stanu na dzień sprzedaży - obecny stan do wglądu w siedzibie Spółdzielni,
4) zapasy wg stanu na dzień sprzedaży - obecny stan do wglądu w siedzibie Spółdzielni,
5) inne składniki majątkowe Spółdzielni wg stanu na dzień sprzedaży - obecny stan do wglądu w siedzibie Spółdzielni,
6) inne informacje związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.
Łączna powierzchnia gruntów rolnych przeznaczonych do sprzedaży w ramach przedsiębiorstwa wynosi 359,3705 ha, w tym: grunty pod budynkami, grunty orne, pastwiska, lasy, grunty pod stawami, nieużytki, rowy, drogi.
Dla powyższych nieruchomości prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Mogilnie księgi wieczyste IV Wydział Ksiąg Wieczystych KW BY1M/00010181 /3 oraz KW BY1M/00028670/7.
Wykaz działek i budynków przeznaczonych do sprzedaży wraz z podaniem powierzchni i symboli użytku gruntowego, znajduje się do wglądu w siedzibie Spółdzielni.
Do działek o łącznej powierzchni 2,8168 ha z oznaczeniem w ewidencji gruntów i budynków symbolem - Ls, Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe, przysługuje z mocy prawa prawo pierwokupu tego gruntu.
Nieruchomości w części zabudowane są budynkami, biurowymi, inwentarskimi i gospodarczymi dla prowadzenia towarowej produkcji mleka, z czego w miejscowości Lubieszewo jedna obora uwięziowana150 stanowisk oraz w miejscowości Białotul 2 obory do odchowu cieląt oraz jałówek i opasów { cykl zamknięty w produkcji zwierzęcej).
Obiekty położone w Białotulu częściowo w założeniu dworsko parkowym, wpisane są do rejestru zabytków województwa bydgoskiego pod numerem A/420/1-3.
Dla terenu, na którym położone są nieruchomości wchodzące w skład przedsiębiorstwa brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Spółdzielnia na własnym gruncie posiada ujęcie wody (stacja wodociągowa) w Lubieszewie zaopatrujące w wodę własne przedsiębiorstwo i mieszkańców wsi Lubieszewo, Patowo, Strzelce, Czarnotul, Białotul i Krzyżannę.
Cena wywoławcza przedsiębiorstwa rolniczego wynosi 37.000.000,00 złotych (słownie: trzydzieści siedem milionów złotych).

Informacje podstawowe

Branża
  • wierzytelności, zorg. majątek
Województwa
  • kujawsko-pomorskie
Miasto Lubieszewo
Sprzedaż z nieruchomością Tak
Cena do negocjacji Tak
Uwagi

Źródło: Prasa - GAZETA POMORSKA ; 05.11.2018

Dodatkowe informacje

miejsce i termin składania ofert Dostępne w wersji Premium
wymagania dla oferty lub inwestora Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej