• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2020-06-23
  • Identyfikator ogłoszenia: #41597

Sprzedaż przedsiębiorstwa w całości

Sprzedaż przedsiębiorstwa ZPS ESCOTT S.A. w upadłości z siedzibą w Chełmie w rozumieniu art. 55? kodeksu cywilnego, na podstawie opisu i oszacowania wartości przedsiębiorstwa ZPS ESCOTT S.A. w upadłości sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego Danutę Jaroć (uprawnienia nr 35930);

2. W skład przedsiębiorstwa wchodzą w szczególności następujące składniki majątkowe:
a) prawo użytkowania wieczystego gruntów działek o numerach ewidencyjnych: 49/38, 49/49, 49/51, 49/53 położonych w województwie lubelskim, mieście Chełm przy ulicy Wojsławickiej 7 położonych w obrębie 25 , wraz z prawem własności posadowionych na ich terenie nieruchomościami,
b) udział w prawie do użytkowania wieczystego w wysokości 42/100 w nieruchomości w skład której wchodzą działki o numerach ewidencyjnych: 49/67 i 49/68 położonych w województwie lubelskim, mieście Chełm przy ulicy Wojsławickiej 7,
c) obowiązujące umowy najmu nieruchomości i ruchomości (stan na dzień 17.01.2020r. - załącznik 2),
d) prawa własności ruchomości wskazanych w załączniku 3.

3. Na podstawie art. 55? kodeksu cywilnego wyłączeniu ze sprzedaży podlegają:
a) środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych,
b) dokumentacja księgowa, pracownicza, finansowa i handlowa niezbędna do prowadzenia postępowania upadłościowego, w tym wytworzona w toku postępowania upadłościowego;

4. Sprzedaż przedsiębiorstwa następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 233 z późn. zm.) ,,PU" oraz w innych przepisach powszechnie obowiązujących w dniu sprzedaży;

5. Określa się cenę wywoławczą dla przedsiębiorstwa ZPS ESCOTT S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie na kwotę nie niższą niż 6 800 000,00 zł netto (słownie: sześć milionów osiemset tysięcy 00/100) złotych netto. Cena sprzedaży zostanie powiększona o podatek od towarów i usług (VAT) w przypadku kiedy będzie on należny lub o podatek PCC w przypadku kiedy będzie on należny;

6. Ogłoszenie o sprzedaży zostanie umieszczone trzykrotnie w lokalnym wydaniu dziennika ,,Gazeta Wyborcza" oraz dwukrotnie w ogólnopolskim wydaniu dziennika ,,Gazeta Prawna", a także w serwisie internetowym, ponadto Syndyk może podjąć inne działania mające na celu jak najszerszą publikację oferty o sprzedaży.

Informacje podstawowe

Branża
  • upadłość, wierzytelności
Województwa
  • lubelskie
Miasto Lublin
Obszar działalności Krajowy
Cena do negocjacji Tak
Uwagi

Źródło: Internet i własne

Dodatkowe informacje

miejsce i termin składania ofert Dostępne w wersji Premium
dodatkowy kontakt/informacje teleadresowe Dostępne w wersji Premium
wymagania dla oferty lub inwestora Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej