• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2019-04-30
  • Identyfikator ogłoszenia: #41795

Sprzedaż przedsiębiorstwa w całości

Przedmiotem przetargu jest możliwość nabycia:
1. zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego, na które składają się z prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych wraz z obiektami o
funkcji, usługowo - biurowej, produkcyjnej, magazynowej i socjalnej wraz z towarzyszącą
infrastrukturą techniczną oraz urządzeniami technicznymi, w całości położonych w miejscowości
Ustka ul. Westerplatte 4, położonych w granicach Portu Morskiego Ustka, opisanych szczegółowo
w pkt. I oraz niezależnie,
2. nieruchomości niezabudowanej drogowej położonej poza Portem Morskim Ustka opisanej w pkt
II,
tj.:
I. Pkt I . Sprzedaż, zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego, gdzie sprzedaży podlega:
1. Prawo użytkowania wieczystego zabudowanych działek o powierzchni 0, 2231 ha:
? Nr 1560/46;
? Nr 1560/47.
oraz prawo własności budynku nowej sieciarni o powierzchni 1320 m2, dla którego Sąd Rejonowy w
Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S 00081509/8;
1. Prawo użytkowania wieczystego zabudowanych działek o powierzchni 0, 3124 ha:
? Nr 1560/45;
? Nr 1560/70;
? Nr 1560/71;
oraz prawo własności budynku starej sieciarni z dobudówkami o powierzchni 1619 m2, dla którego
Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S
00044428/5.
2. Prawo użytkowania wieczystego zabudowanych działek o powierzchni 0, 2346 ha:
? Nr 1560/38;
? Nr 1560/39;
? Nr 1560/40;
? Nr 1560/41;
oraz prawo własności do:
? nabrzeża korwińskiego
? nabrzeża kuźnieckiego
? nabrzeża rozewskiego
? nabrzeża władysławowskiego
? nabrzeża w basenie budowlanym
dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr
SL1S 00044430/2.
3. Prawo użytkowania wieczystego zabudowanych działek o powierzchni 2, 3986 ha:
? Nr 1560/42;
? Nr 1560/48;
? Nr 1560/49;
? Nr 1560/50;
? Nr 1560/51;
? Nr 1560/52;
? Nr 1560/53;
? Nr 1560/54;
? Nr 1560/55;
? Nr 1560/56;
? Nr 1560/57;
? Nr 1560/58;
? Nr 1560/60;
oraz prawo własności budynków, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S 00044431/9.
Pkt II. Sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę
ewidencyjną oznaczoną numerem 1560/12, o powierzchni 297 m2 położoną w Ustce między ul.
Bohaterów Westerplatte, a ul. Na Wydmie. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr
SL1S/00044423/0 przez Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych. Działka
niezabudowana stanowi drogę osiedlową, utwardzoną.
Cena wywoławcza wynosi:
1. Za nieruchomości opisane w pkt I - 11 770 005 zł netto (jedenaście milionów siedemset
siedemdziesiąt tysięcy i pięć złotych netto) - zaproponowana przez syndyka cena
wywoławcza netto stanowi 65% wartości rynkowej nieruchomości, określonej w opracowanym
operacie szacunkowym, wykonanym przez rzeczoznawcę majątkowego, biegłego sądowego
mgr Sylwię Galikowską z dnia 04.04.2018 r.
2. Za nieruchomości opisane w pkt II - 36 675 zł netto (trzydzieści sześć tysięcy sześć
tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć złotych netto) - zaproponowana przez syndyka cena
wywoławcza netto stanowi 75% wartość rynkowej nieruchomości, określonej w opracowanym
operacie szacunkowym, wykonanym przez rzeczoznawcę majątkowego, biegłego sądowego
mgr Sylwię Galikowską z dnia 04.04.2018 r.
Jeśli przy sprzedaży wystąpi podatek VAT, zostanie on doliczony do zaoferowanej ceny sprzedaży.

Informacje podstawowe

Branża
  • upadłość, wierzytelności
Województwa
  • pomorskie
Miasto Słupsk
Cena do negocjacji Tak
Uwagi

Źródło: Internet i własne

Dodatkowe informacje

miejsce i termin składania ofert Dostępne w wersji Premium
wymagania dla oferty lub inwestora Dostępne w wersji Premium
otwarcie ofert Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej