• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2018-12-17
  • Identyfikator ogłoszenia: #41795

Sprzedaż przedsiębiorstwa w całości

Pierwszy nieograniczony przetarg pisemny w trybie ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze.
Przedmiotem przetargu jest możliwość nabycia:

1. zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego, na które składają się z prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych wraz z obiektami o funkcji, usługowo-biurowej. produkcyjnej, magazynowej i socjalnej wraz z towarzysząca infrastrukturą techniczną oraz urządzeniami technicznymi, w całości położonych w miejscowości Ustka ul. Westerplatte 4, położonych w Porcie Morskim Ustka opisanych szczegółowo w pkt. I oraz niezależnie,

2. nieruchomości niezabudowanej drogowej położonej poza Portem Morskim Ustka opisanej w pkt II, tj.:

I. Pkt. I Sprzedaż, zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego gdzie sprzedaży podlega:

1. Prawo użytkowania wieczystego zabudowanych działek o powierzchni 0,2231 ha:

Nr 1560/46; Nr 1560/47.

oraz prawo własności budynku nowej sieciami o powierzchni 1320 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S 00081509/8;

2. Prawo użytkowania wieczystego zabudowanych działek o powierzchni 0,3124 ha:

Nr 1560/45; Nr 1560/70; Nr 1560/71;

oraz prawo własności budynku starej sieciami z dobudówkami o powierzchni 1619 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S 00044428/5.

3. Prawo użytkowania wieczystego zabudowanych działek o powierzchni 0, 2346 ha:

Nr 1560/38; Nr 1560/39; Nr 1560/40; Nr 1560/41;

oraz prawo własności do: nabrzeża korwińskiego nabrzeża kuźnieckiego nabrzeża rozewskiego nabrzeża władysławowskiego nabrzeża w basenie budowlanym

dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S 00044430/2.

4. Prawo użytkowania wieczystego zabudowanych działek o powierzchni 2, 3986 ha:

Nr 1560/42; Nr 1560/48; Nr 1560/49; Nr 1560/50; Nr 1560/51; Nr 1560/52; Nr 1560/53; Nr 1560/54; Nr 1560/55; Nr 1560/56; Nr 1560/57; Nr 1560/58; Nr 1560/60;

oraz prawo własności budynków, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S 00044431/9.

Pkt II. Prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ewidencyjną oznaczoną numerem 1560/12, o powierzchni 297 m2 położoną w Ustce między ul. Bohaterów Westerplatte, a ul. Na Wydmie. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr SL1 S/00044423/0 przez Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych. Działka niezabudowana stanowi drogę osiedlową, utwardzoną.
Cena wywoławcza wynosi:
1. Za nieruchomości opisane w pkt I -15 391 545 zł netto (piętnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści pięć złotych netto) - zaproponowana przez syndyka cena wywoławcza netto stanowi 85% wartości rynkowej nieruchomości, określonej w opracowanym operacie szacunkowym, wykonanym przez rzeczoznawcę majątkowego, biegłego sądowego mgr Sylwię Galikowską z dnia 04.04.2018 r.
2. Za nieruchomości opisane w pkt II - 48 900 zł netto (czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset złotych netto) - zaproponowana przez syndyka cena wywoławcza netto stanowi wartość rynkową nieruchomości, określonej w opracowanym operacie szacunkowym, wykonanym przez rzeczoznawcę majątkowego, biegłego sądowego mgr Sylwię Galikowską z dnia 04.04.2018 r.
Jeśli przy sprzedaży wystąpi podatek VAT, zostanie on doliczony do zaoferowanej ceny sprzedaży.

Informacje podstawowe

Branża
  • upadłość, wierzytelności
Województwa
  • pomorskie
Miasto Słupsk
Cena do negocjacji Tak
Uwagi

Źródło: Prasa - RZECZPOSPOLITA - 17.12.2018

Dodatkowe informacje

miejsce i termin składania ofert Dostępne w wersji Premium
dodatkowy kontakt/informacje teleadresowe Dostępne w wersji Premium
wymagania dla oferty lub inwestora Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej