• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2019-02-11
  • Identyfikator ogłoszenia: #41795

Sprzedaż przedsiębiorstwa w całości

Przedmiotem przetargu jest możliwość nabycia:
1. zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego, na które składają się z prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych wraz z obiektami o funkcji, usługowo
- biurowej, produkcyjnej, magazynowej i socjalnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz urządzeniami technicznymi, w całości położonych w miejscowości Ustka ul. Westerplatte 4, położonych w granicach Portu Morskiego Ustka, opisanych szczegółowo w pkt. i oraz niezależnie,

2. nieruchomości niezabudowanej drogowej położonej poza Portem Morskim Ustka opisanej w pkt II, tj.:
I. Pkt I . Sprzedaż, zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego, gdzie sprzedaży podlega:
1. Prawo użytkowania wieczystego zabudowanych działek o powierzchni 0, 2231 ha:
- Nr 1560/46;
- Nr 1560/47.
oraz prawo własności budynku nowej sieciami o powierzchni 1320 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S 00081509/8;

2. Prawo użytkowania wieczystego zabudowanych dziatek o powierzchni 0, 3124 ha,
oraz prawo własności budynku starej sieciami z dobudówkami o powierzchni 1619 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00044428/5.

3. Prawo użytkowania wieczystego zabudowanych działek o powierzchni 0, 2346 ha:

- Nr 1560/38;
- Nr 1560/39;
- Nr 1560/40;
- Nr 1560/41; oraz prawo własności do:
- nabrzeża korwińskiego
- nabrzeża kuźnieckiego
- nabrzeża rozewskiego
- nabrzeża władysławowskiego
- nabrzeża w basenie budowlanym

dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S 00044430/2.

4. Prawo użytkowania wieczystego zabudowanych działek o powierzchni 2, 3986 ha:
- Nr 1560/42;
- Nr 1560/48;
- Nr 1560/49;
- Nr 1560/50;
- Nr 1560/51;
- Nr 1560/52;
- Nr 1560/53;
- Nr 1560/54;
- Nr 1560/55;
- Nr 1560/56;
- Nr 1560/57;
- Nr 1560/58;
- Nr 1560/60;
oraz prawo własności budynków, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S 00044431/9.

Pkt II. Sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ewidencyjną oznaczoną numerem 1560/12, o powierzchni 297 m2 położoną w Ustce między ul. Bohaterów Westerplatte, a ul. Na Wydmie. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr SL1 S/00044423/0 przez Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych. Działka niezabudowana stanowi drogę osiedlową, utwardzoną.

Cena wywoławcza wynosi:

1. Za nieruchomości opisane w pkt I - 13 580 775 zł netto (trzynaście milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych netto) - zaproponowana przez syndyka cena wywoławcza netto stanowi 75% wartości rynkowej nieruchomości, określonej w opracowanym operacie szacunkowym, wykonanym przez rzeczoznawcę majątkowego, biegłego sądowego mgr Sylwię Galikowską z dnia 04.04.2018 r.

2. Za nieruchomości opisane w pkt II - 41 565 zł netto

(czterdzieści jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć złotych netto) - zaproponowana przez syndyka cena wywoławcza netto stanowi 85% wartość rynkowej nieruchomości, określonej w opracowanym operacie szacunkowym, wykonanym przez rzeczoznawcę majątkowego, biegłego sądowego mgr Sylwię Galikowską z dnia 04.04.2018 r.

Jeśli przy sprzedaży wystąpi podatek VAT, zostanie on doliczony do zaoferowanej ceny sprzedaży. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty oraz wpłata wadium , zgodnie z wymogami Regulaminu Przetargu ogłoszonego: 1) na stronie internetowej kancelarii syndyka: www.mskuza.pl 2) wywieszonego na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Rejonowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 13, Z Regulaminem Przetargu można też, zapoznać się osobiście w kancelarii syndyka przy ul. Braci Gierymskich 1/17 w Słupsku.

Informacje podstawowe

Branża
  • upadłość, wierzytelności
Województwa
  • pomorskie
Miasto Słupsk
Cena do negocjacji Tak
Uwagi

Źródło: Internet i własne

Dodatkowe informacje

miejsce i termin składania ofert Dostępne w wersji Premium
dodatkowy kontakt/informacje teleadresowe Dostępne w wersji Premium
wymagania dla oferty lub inwestora Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej