• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2019-01-11
  • Identyfikator ogłoszenia: #42046

Sprzedaż przedsiębiorstwa w całości

Syndyk masy upadłości "Apart Hotel" Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie
ogłasza przetarg na wybór nabywcy zorganizowanej części przedsiębiorstwa "Apart Hotel" Sp. z o.o. w upadłości w postaci obiektu hotelowo - gastronomicznego, w skład której wchodzą:
I. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, składającej się z działki gruntu o numerze ewidencyjnym 812/4 i powierzchni 15.788m2, zabudowanej budynkiem o funkcji hotelowo - gastronomicznej i powierzchni użytkowej 2.633,38m2, położonej w Częstochowie, przy ulicy Rocha 224, dla której Sąd Rejonowym w Częstochowie prowadzi księgę wieczystą numer CZ1C/00122952/1 (składnik masy upadłości numer 1),
II. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się i działki gruntu o numerze ewidencyjnym 812/3 położonej w Częstochowie, przy ulicy Skwerowej 29 o powierzchni użytkowej 12.605m2, dla której Sąd Rejonowym w Częstochowie prowadzi księgę wieczystą numer CZ1C/00151811/3 (składnik masy upadłości numer 2),
III. wyposażenie ruchome budynku o funkcji hotelowo-gastronomicznej umieszczone w spisie inwentarza majątku upadłego pod numerami od 8 do 86.
1. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 4.338.609,00 zł (cztery miliony trzysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset dziewięć złotych) netto i stanowi 100% oszacowanej wartości wszystkich składników masy upadłości wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa podlegającej sprzedaży w ramach przetargu, zgodnie z treścią spisu inwentarza złożonego przez syndyka w toku postępowania upadłościowego "Apart Hotel" Sp. z o.o. oraz załączonego do spisu inwentarza operatu szacunkowego z dnia 11 września 2017r. sporządzonego przez biegłego sądowego Włodzimierza Jończyka oraz biegłego sądowego Pawła Jończyka i wyceny ruchomości z dnia 14 września 2017r. sporządzonej przez biegłego sądowego Pawła Jończyka wraz z pismem biegłego sądowego Pawła Jończyka z dnia 21 listopada 20l8r., z których treści wynika, iż:
a. wartość prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, składającej się z dwóch działek gruntu o numerze ewidencyjnym 812/4 i powierzchni 15.788m2, zabudowanej budynkiem o funkcji hotelowo - gastronomicznej i powierzchni użytkowej 2.633,38m2, położonej w Częstochowie, przy ulicy Rocha 224, dla której Sąd Rejonowym w Częstochowie prowadzi księgę wieczystą numer CZ1C/00122952/1 (składnik masy upadłości numer 1) wyceniona została na kwotę 3.420.000,00zł,
b. wartość prawa użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z działki gruntu o numerze ewidencyjnym 812/3 położonej w Częstochowie, przy ulicy Skwerowej 29 o powierzchni użytkowej 12.605m2, dla której Sąd Rejonowym w Częstochowie prowadzi księgę wieczystą numer CZ1C/0015181/3 (składnik masy upadłości numer 2) wyceniona została na kwotę 851.200,00 zł,
c. wartość wyposażenia ruchomego budynku o funkcji hotelowo-gastronomicznej umieszczonego w spisie inwentarza majątku upadłego pod numerami od 8 do 86, którego szczegółowa specyfikacja znajduje się w załączniku numer jeden do niniejszych warunków przetargu, wyceniona została na kwotę 67.409,00 zł.
2. Cena Przedmiotu Sprzedaży powiększona zostanie o podatek VAT w przypadku ustalenia, iż transakcja sprzedaży temu podatkowi podlega.

Informacje podstawowe

Branża
  • upadłość, wierzytelności
Województwa
  • śląskie
Miasto Częstochowa
Obszar działalności Krajowy
Cena do negocjacji Tak
Uwagi

Źródło: Prasa - GAZETA WYBORCZA - 09.01.2019

Dodatkowe informacje

miejsce i termin składania ofert Dostępne w wersji Premium
możliwość pobrania dokumentacji Dostępne w wersji Premium
wymagania dla oferty lub inwestora Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej