• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2021-07-15
  • Identyfikator ogłoszenia: #42373

Sprzedaż przedsiębiorstwa w całości

Sprzedaż przedsiębiorstwa
1) zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w której skład wchodzą:

a) prawo własności nieruchomości wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu, położonej przy Ul. I. Bornera 7 w Ostrowcu Świętokrzyskim, obejmującej działki nr 4/117; 4/174; 20/2; 4/20; 4/170; 4/171; 4/112, dla której Sad Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1O/00047973/2 oraz KI1O/00050558/1,

b) prawa własności ruchomości w postaci wyposażenia produkcyjnego w tym maszyn, urządzeń, mebli, szczegółowo opisanych w Spisie Ruchomości sporządzonym przez Syndyka Masy Upadłości, za łączną cenę nie niższą niż: o 3.600,000,00 zł (słownie: trzy miliony sześćset tysięcy złotych 00/100) netto.

2) prawa własności nieruchomości wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu, położonej w Strzelinie, dla której Sad Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1T/00016515/6 oraz WR1T/OS7495/2 - za cenę nie niższą niż 182.000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100) netta
Z zastrzeżeniem, że Syndyk będzie miał możliwość bez kosztowego składowania wyrobów gotowych w postaci wyrobów granitowych na nieruchomości w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Informacje podstawowe

Branża
  • upadłość, wierzytelności
Województwa
  • świętokrzyskie
Miasto Ostrowiec Świętokrzyski
Sprzedaż z nieruchomością Tak
Uwagi

Źródło: Prasa - GAZETA WYBORCZA - 12.07.2021

Dodatkowe informacje

miejsce i termin składania ofert Dostępne w wersji Premium
możliwość pobrania dokumentacji Dostępne w wersji Premium
dodatkowy kontakt/informacje teleadresowe Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej