• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2021-07-14
  • Identyfikator ogłoszenia: #43524

Sprzedaż przedsiębiorstwa w całości

Sprzedaż całości przedsiębiorstwa (działki o łącznej pow. 2,2108 ha)
Cena wywoławcza 1 400 000,00 zł
sprzedaż całości przedsiębiorstwa (art. 320 pr.up.),

w skład którego wchodzą: nieruchomości gruntowe - działki ewidencyjne gruntu; nr 161/93, nr 161/94, nr 161/95, nr 161/181 i nr 161/183 o łącznej powierzchni 2,2108 ha w części zabudowane obiektami typu przemysłowego o łącznej powierzchni użytkowej 8446,50 m2, w tym:

o działka gruntu nr 161/93 o powierzchni 0,6478 ha (księga wieczysta TB1T/00069816/5) zabudowana budynkiem produkcyjno-magazynowym z częścią biurowo-socjalną o powierzchni użytkowej 5179,30 m2,

o działka gruntu nr 161/94 o powierzchni 0,3191 ha (księga wieczysta TB1T/00069817/2) zabudowana budynkiem produkcyjno-magazynowym z częścią biurową o powierzchni użytkowej 710,80 m2 i budynkiem magazynowym o powierzchni użytkowej 367,00 m2, łączna powierzchnia użytkowa budynków - 1077,80 m2,

o działka gruntu nr 161/95 o powierzchni 0,7374 ha (księga wieczysta TB1T/00069818/9 zabudowana budynkiem produkcyjno-magazynowym z częścią socjalną o powierzchni użytkowej 2072,80 m2 i budynkiem usługowo-magazynowym o powierzchni użytkowej 116,60 m2 (łączna powierzchnia użytkowa budynków - 2189,40 m2,

o działka gruntu nr 161/181 o powierzchni 0,0590 ha (księga wieczysta TB1T/00069815/8 - grunt niezabudowany,

o działka gruntu nr 161/183 o powierzchni 0,4475 ha (księga wieczysta TB1T/00043270/7) - grunt niezabudowany. Na nieruchomości gruntowej usytuowana jest stacja transformatorowa 6/0.4 kV (budynek o powierzchni zabudowy - 31,40 m2).

Sprzedaż odbywa się na warunkach zatwierdzonych postanowieniem Sędziego Komisarza z dnia 28 czerwca 2021 r., sygn. akt V GUp 96/18.

Grunt stanowi własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym do dnia 19 listopada 2090 r, DEZAL PLUS Spółka z o.o. z siedzibą w Nowej Dębie. Obiekty budowlane i urządzenia techniczne trwale związane z nieruchomościami stanowią własność użytkownika wieczystego - odrębny od gruntu przedmiot prawa własności.
Sprzedaż nieruchomości nastąpi za cenę nie niższą od 1 400 000,00 zł (słownie: jeden milion czterysta tysięcy złotych). Do ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu sprzedaży. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie stosownej oferty zakupu oraz wpłata wadium w wysokości 10% wartości sprzedaży, to jest kwoty 140 000,00 zł, na rachunek bankowy masy upadłości DEZAL PLUS Sp. z o.o. prowadzony w Banku PKO S.A. nr rachunku
53 1240 2744 1111 0010 1600 3427, najpóźniej do dnia 24 września 2021 r. do godz. 15:00 (jest to data wpływu środków na rachunek bankowy) pod rygorem niedopuszczenia do przetargu.

Informacje podstawowe

Branża
  • upadłość, wierzytelności
Województwa
  • podkarpackie
Miasto Nowa Dęba
Obszar działalności Krajowy
Sprzedaż z nieruchomością Tak
Cena do negocjacji Tak
Uwagi

Źródło: Internet i własne

Dodatkowe informacje

miejsce i termin składania ofert Dostępne w wersji Premium
możliwość pobrania dokumentacji Dostępne w wersji Premium
wymagania dla oferty lub inwestora Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej