• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2020-10-29
  • Identyfikator ogłoszenia: #47275

Sprzedaż przedsiębiorstwa w całości

Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego w trybie art. 320 w związku z art. 318 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (DzU nr 60, poz. 535 z późn. zm.), w skład której wchodzą:
1. nieruchomość zabudowana budynkami przemysłowymi i budynkiem mieszkalnym wraz z trwałym ich wyposażeniem i Infrastrukturą techniczną, wchodząca w skład zakładu produkcyjnego upadłego w Mokobodach, Ul. Zielona 4 i 6, składająca się z działek gruntu, oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 1336/7 o pow. 0,0090ha, 1336/9 o pow. 0,0395ha, 1309 o pow. 0,1320ha, 1334 o pow. 0,5644ha, 1335/3 o pow. 0,4383ha, 1336/12 o pow. 0,0799ha, 1336/13 o pow. 0,3567ha, 1336/5 o pow. 0(3314ha, 1336/14 o pow. 0,0624ha i 1336/15 o pow. 0,2616 ha, dla której Sąd Rejonowy w Siedlcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SM S/00102140/8;
2. nieruchomość gruntowa rolna, składająca się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 1652/1 o pow. l,7608ha, 1544 o pow. 0,2249ha, 1545 o pow. 0,2118ha, 1588 o pow. 0,0124ha, 1589 o pow. 0,8253ha, 1546 o pow. 0,3697ha, 1547 o pow. 0,2596ha, 798 o pow. 1,1579ha, 437 o pow. 1,2400ha, 436 o pow. 0,5950ha( 438/1 o pow. 0,6529ha( 72 o pow. 0,3955ha, 73 o pow. 0,2527ha, 76 o pow. 0,7697ha 177 o pow. 0,52l0ha, obręb 0011 Mokobody położone w Mokobodach, dla których Sąd Rejonowy w Siedlcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW Sil S/00066938/4;
3. nieruchomość gruntowa rolna, składająca się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 2 o pow. 0,5700ha obręb Osiny Górne, gmina Mokobody, powiat siedlecki, dla których Sąd Rejonowy w Siedlcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SI1S/00087801/8;
4. ruchomości - maszyny i urządzenia znajdujące się na terenie nieruchomości opisanej w ustl;
Cena wywołania 2.850.000,-zł (słownie złotych: dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy).

Informacje podstawowe

Branża
  • upadłość, wierzytelności
Województwa
  • mazowieckie
Miasto Mokobrody
Cena do negocjacji Tak
Uwagi

Źródło: Prasa - TYGODNIK SIEDLECKI ; 28.10.2020

Dodatkowe informacje

miejsce i termin składania ofert Dostępne w wersji Premium
dodatkowy kontakt/informacje teleadresowe Dostępne w wersji Premium
wymagania dla oferty lub inwestora Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej