• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2020-07-29
  • Identyfikator ogłoszenia: #47520

Sprzedaż przedsiębiorstwa w całości

PRZETARG NA NABYCIE PRZEDSIĘBIORSTWA spółki działającej pod firmą Rosa-Bud S.A. w upadłości z siedzibą w Radomiu

1. Przedmiotem przetargu (aukcji) jest przedsiębiorstwo spółki działającej pod firmą Rosa-Bud S.A. w upadłości, obejmujące aktywa wymienione we wniosku Syndyka o zatwierdzenie warunków przetargu z dnia 29 czerwca 2020 r. tj:

a) prawo do nieruchomości położonej w Radomiu przy Ul. Warsztatowej 9, lok. nr U.L7, KW nr: RA1R/00168679/9,

b) prawo do nieruchomości położonej w Radomiu przy Ul. Królowej Jadwigi 21 lok. nr U.1C, KW nr: RA1R/00154009/1;

c) prawo do nieruchomości położonej w Radomiu przy Ul. Witolda 7 lok. nr 1.09, KW nr: RA1R/00163232/9;

d) prawo do nieruchomości położonych w Gębarzowie. obręb 0009. gm. Skaryszew, dz. nr 1692/6 (KW nr RA1R/00163638/5), dz. nr 1692/7 (KW nr RA1R/00167807/9), dz. nr 169/8, 1692/9, 1692/10, 1692/11 (KW nr RA1R/00036330/7). dz. nr 1692/16 (KW nr RA1R/00158571/9), udziału 7/16 w KW nr RA1R/00153016/6 (dz. nr 1692/17 i 1692/18) stanowiącej nieruchomość drogową:

e) prawo do nieruchomości położonej w Mszczonowie przy Ul. Ługowej 76a. lok. nr 1, KW nr: PL1Z/00072175/4;

f) prawo do środków ruchomych opisanych w tabelach stanowiących załączniki do opisu i oszacowania wartości przedsiębiorstwa z dnia 20 stycznia 2020 r., sporządzonego przez

rzeczoznawcę majątkowego mgr. inż. Krzysztofa Jankowskiego tj. w:
-Tabeli nr K1-A1 _Środki trwale transport - maszyny,
-Tabeli nr K1-A2_Środki trwałe_sprzęt,
-Tabeli nr K1-A3_Środki trwale_meble, komputery,
-Tabeli nr K2-A6_Środki trwale_maszyny Mszczonów,
-Tabeli nr K5-A10_Środki trwałe (Stromiec_rusztowania).
-Tabeli nr K5-A11 _Środki trwale (Stromiec_podesty).

g) prawo do znaku towarowego nr R.268041.

Aktywa wyłączone ze sprzedaży zostały szczegółowo wymienione we wniosku Syndyka do Sędziego-Komisarza o zatwierdzenie warunków przetargu, z dnia 29 czerwca 2020 r.
3. Cena wywoławcza (cena minimalna) wynosi 8.591.121,00 zł netto (słownie: osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia jeden złotych), co stanowi 100% kwoty oszacowania.

Informacje podstawowe

Branża
  • upadłość, wierzytelności
Województwa
  • mazowieckie
Miasto Radom
Cena do negocjacji Tak
Uwagi

Źródło: Prasa - GAZETA WYBORCZA - 28.07.2020

Dodatkowe informacje

miejsce i termin składania ofert Dostępne w wersji Premium
możliwość pobrania dokumentacji Dostępne w wersji Premium
wymagania dla oferty lub inwestora Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej