• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2021-09-30
  • Identyfikator ogłoszenia: #53059

Sprzedaż przedsiębiorstwa w całości

1. Przedmiotem przetargu jest przedsiębiorstwo Wiesława Błaszczuka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Apteka Prywatna mgr farm. Wiesław Błaszczuk w upadłości w rozumieniu art. 551 k.c. z wyłączeniem:
a) środków pieniężnych znajdujących się w masie upadłości (w gotówce - w kasie syndyka oraz w kasach poszczególnych aptek i na rachunkach bankowych masy upadłości oraz upadłego) według stanu na koniec dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży przedsiębiorstwa, które wpłynęły do kasy lub zostały uznane na rachunkach bankowych masy upadłości oraz upadłego do końca tego dnia;
b) dokumentacji podlegającej archiwizacji, w tym m.in. wytworzonej w toku postępowania upadłościowego Wiesława Błaszczuka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Apteka Prywatna mgr farm. Wiesław Błaszczuk w upadłości;
c) składników majątku niepodlegających bądź wyłączonych ze sprzedaży na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
2. W skład przedsiębiorstwa stanowiącego przedmiot przetargu wchodzą w szczególności:
a) Nieruchomości wymienione w opisie i oszacowaniu przedsiębiorstwa;
b) ruchomości wymienione w opisie i oszacowaniu przedsiębiorstwa, jak również nabyte po ogłoszeniu upadłości i istniejące w dacie przeniesienia własności przedsiębiorstwa na nabywcę;
c) 2 zezwolenia na prowadzenie aptek ogólnodostępnych wymienione w opisie i oszacowaniu przedsiębiorstwa;
d) należność wynikająca z tytułu nakładów poniesionych na wybudowanie niewyodrębnionego lokalu usługowego w budynku handlowo - usługowym, położonego na działkach ewidencyjnych nr 1/3, 33/1 oraz 27/6 z obrębu nr 0065 w Legionowie przy Ul. Jagiellońskiej 9D, pow. legionowski, woj. Mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem KW WA1L/00030873/2.
4. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 2.277.039,01 zł (słownie: dwa miliony dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści dziewięć złotych 1/100).

Informacje podstawowe

Branża
  • upadłość, wierzytelności
Województwa
  • mazowieckie
Miasto Warszawa
Obszar działalności Krajowy
Sprzedaż z nieruchomością Tak
Cena do negocjacji Tak
Uwagi

Źródło: Internet i własne

Dodatkowe informacje

miejsce i termin składania ofert Dostępne w wersji Premium
możliwość pobrania dokumentacji Dostępne w wersji Premium
wymagania dla oferty lub inwestora Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej