• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2021-10-14
  • Identyfikator ogłoszenia: #53235

Sprzedaż przedsiębiorstwa w całości

Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa, tj. prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej zlokalizowanej w Raciborzu, przy ulicy Gospodarczej 1, opisanej w ewidencji gruntów działkami numer 160/7 o powierzchni 0,9253 ha i 161/7 o powierzchni 0,9253 ha, dla której Sąd Rejonowy w Raciborzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GL1R/00054982/7 wraz z pozostałymi składnikami opisanymi poniżej:
-grupa 1. - budynki, tj. składnik budowlany wyżej opisanych nieruchomości;
-grupa 2. - obiekty inżynierii lądowej i wodnej - budowle, zarówno składniki wyżej opisanych nieruchomości, jak i sieci cieplne z infrastrukturą towarzyszącą;

- pozostałe wskazane składniki rzeczowego majątku trwałego, w tym:
-grupa 3. - kotły i maszyny energetyczne;
-grupa 4. - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania;
-grupa 5. - urządzenia branżowe;
-grupa 6. - urządzenia techniczne;
-grupa 7. - środki transportu;
-grupa 8. - narzędzia przyrządy ruchomości i wyposażenie;
-pozostałe wskazane składniki rzeczowego majątku trwałego;
-wyposażenie;
-zapasy magazynowe;
-produkcja w toku

za łączną cenę wywoławczą 8 279 390,00 zł (słownie: osiem milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych 00/100 groszy}.

Informacje podstawowe

Branża
  • upadłość, wierzytelności
Województwa
  • śląskie
Miasto Racibórz
Sprzedaż z nieruchomością Tak
Uwagi

Źródło: Prasa - DZIENNIK ZACHODNI - 11.10.2021

Dodatkowe informacje

wymagania dla oferty lub inwestora Dostępne w wersji Premium
otwarcie ofert Dostępne w wersji Premium
istotne uwagi Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej