• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2022-11-22
  • Identyfikator ogłoszenia: #54361

Sprzedaż przedsiębiorstwa w całości

Syndyk masy upadłości FBO Rubber Technology SA w upadłości w Wolbromiu, ogłasza konkurs ofert w przedmiocie zbycia składników majątku FBO RUBBER TECHNOLOGY SA wg opisu i oszacowania z dnia 20 kwietnia 2020 roku, sporządzonego przez biegłego sądowego Leszka Olszewskiego nr upr. Adm.511-l-64/15/SO.
Przedmiotem sprzedaży jest:

1. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 5173/132 o powierzchni 8629 m2 wraz własnością budynku produkcyjnego i budynku biurowo-socjalnego na niej posadowionych, zlokalizowanej w miejscowości Wolbrom - wg opisu zawartego w operacie szacunkowym sporządzonym w dniu 20 kwietnia 2020 roku przez rzeczoznawcę Leszka Olszewskiego.

Cena wywoławcza wynosi: 6.525.000,00 zł (słownie: sześć milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100) netto.

2. Maszyny i urządzenia, środki transportu, meble - ruchome składniki majątku zgodnie z zestawieniem - wg opisu zawartego w operacie szacunkowym sporządzonym w dniu 20 kwietnia 2020 roku przez rzeczoznawcę Leszka Olszewskiego.

Cena wywoławcza wynosi: 655.350,00 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100) netto.

W pierwszej kolejności rozpatrywana będzie oferta złożona na zakup wszystkich ruchomości.

Informacje podstawowe

Branża
  • upadłość, wierzytelności
Województwa
  • małopolskie
Miasto Wolbrom
Obszar działalności Krajowy
Sprzedaż z nieruchomością Tak
Cena do negocjacji Tak
Uwagi

Źródło: Prasa - RZECZPOSPOLITA GREMI 14.11.2022

Dodatkowe informacje

miejsce i termin składania ofert Dostępne w wersji Premium
dodatkowy kontakt/informacje teleadresowe Dostępne w wersji Premium
wymagania dla oferty lub inwestora Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej