• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2022-05-10
  • Identyfikator ogłoszenia: #55478

Sprzedaż przedsiębiorstwa w całości

SYNDYK POSIADA DO SPRZEDAŻY:
1/ zorganizowaną część przedsiębiorstwa upadłego w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego o łącznej wartości oszacowania według złożonego do akt opisu i oszacowania w kwocie 6.732.850,00 złotych, w skład której wchodzą składniki położone/zgromadzone w siedzibie dłużnika w Rzeszowie przy Ul. Witolda 6 w szczególności:
a/ prawo użytkowania wieczystego gruntu i prawo własności składnika budowlanego posadowionego na tym gruncie dot. nieruchomości gruntowej zabudowanej wraz z towarzyszącą infrastrukturą, składających się z działek nr ew. 230/6, 228/4 o łącznej pow.0,7558 ha, położonej w Rzeszowie przy Ul. Witolda 6, obręb Wilkowyja Płd. 219, miasto Rzeszów, powiat rzeszowski, województwo podkarpackie, nr KW RZ1Z/00080170/2 o wartości oszacowania według złożonego do akt opisu i oszacowania w kwocie 5.651.800,00 złotych;
b/ ruchomości - maszyny i urządzenia (park maszynowy) o wartości oszacowania
według złożonego do akt opisu i oszacowania w kwocie 725.580,00 złotych;
c/ zapasy magazynowe o wartości oszacowania według złożonego do akt opisu i oszacowania w kwocie 155.500,00 złotych; d/ pozostałe ruchomości o wartości oszacowania według złożonego do akt opisu i oszacowania w kwocie 199.970,00 złotych;
- w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie wchodzą rzeczy i prawa nieopisane w nin. punkcie, a w szczególności: środki pieniężne, w tym zwłaszcza w kasie i na rachunkach bankowych, należności powstałe po ogłoszeniu upadłości dłużnika, nadpłacone podatki i opłaty, dokumenty niezbędne do prowadzenia postępowania upadłościowego.
2/ prawo własności nieruchomości rolnej niezabudowanej, zlokalizowanej w miejscowości Trójca, gm. Ustrzyki Dolne, powiat bieszczadzki stanowiących działki nr ew.225/3, 225/4, 225/5 o łącznej pow. 7,5967hanr KW KS2E/00035137/7 o wartości oszacowania według złożonego do akt opisu i oszacowania w kwocie 240.050,00 złotych;
3/ nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny nr 4 o pow. 71,40m2 z pomieszczeniem przynależnym z udziałem prawie współwłasności gruntu i w częściach wspólnych budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali, wraz z prawem wyłącznego korzystania z miejsca parkingowego nr 1 jako prawa przypisanego do lokalu nr 4, położony w Chorzowie Ul. Ks. Jana Machy nr 12, ob. Hajduki Górne, powiat chorzowski, woj. Śląskie, nr KW KA1C/00045096/0 o wartości oszacowania według złożonego do akt opisu i oszacowania w kwocie 269.950,00 złotych;
4/ nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny nr 5 o pow. 72,60m2 z pomieszczeniem przynależnym z udziałem prawie współwłasności gruntu i w częściach wspólnych budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali, wraz z prawem wyłącznego korzystania z miejsca parkingowego nr 2 jako prawa przypisanego do lokalu nr 5, położony w Chorzowie Ul. Ks. Jana Machy nr 12, ob. Hajduki Górne, powiat chorzowski, woj. Śląskie nr KW KA1C/00045097/7o o wartości oszacowania według złożonego do akt opisu i oszacowania w kwocie 164.220,00 złotych;
5/ nieruchomość lokalowa -lokal mieszkalny nr 8 o pow. 65,85m2 z pomieszczeniem przynależnym z udziałem prawie współwłasności gruntu i w częściach wspólnych budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali, wraz z prawem wyłącznego korzystania z miejsca parkingowego nr 4 jako prawa przypisanego do lokalu nr 8, położony w Chorzowie Ul. Ks. Jana Machy nr 12, ob. Hajduki Górne, powiat chorzowski, woj. Śląskie nr KW KA1C/00045099/1 o wartości oszacowania według złożonego do akt opisu i oszacowania w kwocie 264.520,00 złotych;

Informacje podstawowe

Branża
  • upadłość, wierzytelności
Województwa
  • podkarpackie
Miasto Rzeszów
Obszar działalności Krajowy
Sprzedaż z nieruchomością Tak
Cena do negocjacji Tak
Uwagi

Źródło: Prasa - Gazeta Wyborcza Łódź 09.05.2022

Dodatkowe informacje

miejsce i termin składania ofert Dostępne w wersji Premium
dodatkowy kontakt/informacje teleadresowe Dostępne w wersji Premium
wymagania dla oferty lub inwestora Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej