• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2022-11-29
  • Identyfikator ogłoszenia: #55761

Sprzedaż zorganizowanego przedsiębiorstwa

Sprzedaż zorganizowanego przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55 z indeksem 1 kc w postaci fermy drobiu położonej w Wirach nr 24,
gmina Marcinowice, pow. świdnicki, woj. dolnośląskie

wraz z maszynami, urządzeniami i wyposażeniem,

na który składają się:

1. Nieruchomości:

Prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej w części budynkami użytkowymi (ferma drobiu) ujawnione w księdze wieczystej nr SW1S/00019977/1 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Świdnicy, tj.:

a) Prawo własności działek gruntu nr 405/6, nr 405/9 i nr 405/10 położonych w Wirach nr 24 o pow. 11,1761 ha

Działka gruntu nr 405/6 o pow. 6,3364 ha jest niezabudowana i stanowi tereny rolne.

Działka gruntu nr 405/9 o pow. 4,8134 ha jest zabudowana budynkami gospodarczymi stanowiącymi funkcjonalną całość użytkowaną jako ferma drobiu.

Działka gruntu nr 405/10 o pow. 0,0263 ha jest niezabudowana

Nieruchomość posiada niezbędne przyłącza i instalacje: wodociągowe, elektryczne

Dla nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony w roku 2005

b) Prawo własności 8 (ośmiu) budynków o powierzchni użytkowej 6 613,02 m2, w tym:
- Kurnik nr 1, pow. użytk. 1 684,07 m2
- Kurnik nr 2, pow. użytk. 1 931,83 m2
- Kurnik nr 3, pow. użytk. 1 636,26 m2
- Wiata magazynowa, pow. użytk. 386,32 m2
- Budynek administracyjno - mieszkalny, pow. użytk. 836,22 m2
- Hydrofornia, pow. użytk. 30,74 m2
- Budynek agregatu prądotwórczego nr 1, pow. użytk. 77,08 m2
- Budynek agregatu prądotwórczego nr 2, pow. użytk. 30,50 m2

Stan techniczny budynków jest przeciętny. Część mieszkalna budynku administracyjno - biurowego w stanie dobrym

Kurnik nr 1 i nr 3 jest użytkowany na bieżąco, okresowo remontowany i konserwowany. Kurnik nr 2 nie został ukończony i nie jest użytkowany

Budynki kurników zostały wybudowane w latach 70-tych z zastosowaniem technologii tradycyjnych. Są to budynki jednokondygnacyjne, bez podpiwniczenia.
Kurniki nr 1 i nr 3 z instalacjami elektrycznymi i wentylacyjnymi. W kurniku nr 2 instalacji brak

Budynek wiaty wzniesiony ok. 2009 r., użytkowany na bieżąco jako magazyn

Budynek administracyjno - mieszkalny wzniesiony w latach 70-tych i użytkowany na bieżąco
Obecnie budynek wykorzystywany jako magazynowy z sortownią jaj - pow. 682,28 m2. Część budynku o pow. 153,94 m2 pełni funkcje mieszkalne.

2. Ruchomości:
Maszyny, urządzenia i wyposażenie służące do prowadzenia fermy drobiu, w tym: zintegrowany system do chowu klatkowego drobiu, agregat prądotwórczy, silosy paszowe, sortownica do jaj, wózki paletowe, wentylatory, taśmociągi pomiotowe

Zintegrowany system do chowu drobiu firmy Hellmann Poultry, rok bud. 2013. System składa się z 5 obustronnych rzędów klatek stalowych do chowu kur - niosek, po 4 piętra klatek w rzędzie. W rzędzie 38 klatek. Ilość klatek łącznie - 1 520 szt.
Każdy rząd klatek z taśmociągiem pomiotowym, systemem karmienia i pojenia LUBING
Taśmy jajeczne po obu stronach klatek - 40 szt

System chowu sprawny, użytkowany i konserwowany na bieżąco

Obecnemu dzierżawcy majątku masy przysługuje prawo pierwokupu przedmiotu przetargu
Ze sprzedaży wyłączone są środki finansowe zgromadzone na rachunku bankowym i w kasie oraz należności przysługujące masie upadłości

Informacje podstawowe

Branża
  • upadłość, wierzytelności
Województwa
  • dolnośląskie
Miasto Wałbrzych
Obszar działalności Krajowy
Sprzedaż z nieruchomością Tak
Cena do negocjacji Tak
Uwagi

Źródło: Internet i własne

Dodatkowe informacje

miejsce i termin składania ofert Dostępne w wersji Premium
wymagania dla oferty lub inwestora Dostępne w wersji Premium
otwarcie ofert Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej