• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2024-06-05
  • Identyfikator ogłoszenia: #61445

Sprzedaż przedsiębiorstwa w całości

Syndyk masy upadłości Genesis Bluebird spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku, na podstawie art. 320 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe oraz na warunkach określonych Regulaminem Przetargu z dnia 27 kwietnia 2024 r. zatwierdzonym przez sędziego-komisarza postanowieniem zapadłym w sprawie GD1G/GUp/76/2023
ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż:
1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż: przedsiębiorstwo upadłego Genesis Bluebird spółka z o.o. jako całość obejmującego zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej szczegółowo opisany w Opisie i oszacowaniu przedsiębiorstwa Genesis Bluebird sp. z o.o. z marca 2024 r. - załącznik nr 1 do Regulaminu Przetargu, w tym w szczególności:
a) Pliki źródłowe projektu o nazwie Genesis Bluebird wraz z dokumentacją oraz prezentacjami zabezpieczone z nośnika sieciowego Amazon S3 - i związane z nimi autorskie prawo majątkowe i prawo pokrewne - platforma Bluebird (szczegółowy opis zawarty został w Opisie i oszacowaniu przedsiębiorstwa Genesis Bluebird sp. z o.o. z marca 2024 r. - załącznik nr 1 do Regulaminu Przetargu),
b) Środki trwałe oraz wyposażenie (w tym m.in. sprzęt komputerowy, sprzęt elektroniczny, wyposażenie biurowe, meble - szczegółowy opis zawarty został w Opisie i oszacowaniu przedsiębiorstwa Genesis Bluebird sp. z o.o. z marca 2024 r. - załącznik nr 1 do Regulaminu Przetargu),
za łączną cenę wywoławczą nie niższą niż kwota 2 926 000,00 złotych netto (słownie: dwa miliony dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy złotych i 00/100) plus ewentualny podatek VAT.
2. Wyłącza się możliwość odrębnej sprzedaży praw wchodzących w skład przedsiębiorstwa upadłego wskazanych w §3 pkt 1 Regulaminu przetargu;
3. Sprzedaż i nabycie oraz wydanie przedsiębiorstwa upadłego w całości nastąpi w takim stanie, w jakim znajduje się ono w dacie sprzedaży.

Informacje podstawowe

Branża
  • upadłość, wierzytelności
Województwa
  • pomorskie
Miasto Gdańsk
Obszar działalności Krajowy
Cena do negocjacji Tak
Uwagi

Źródło: Internet i własne

Dodatkowe informacje

miejsce i termin składania ofert Dostępne w wersji Premium
możliwość pobrania dokumentacji Dostępne w wersji Premium
wymagania dla oferty lub inwestora Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej