• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2021-03-29
  • Identyfikator ogłoszenia: #50567

Sprzedaż przedsiębiorstwa w upadłości

Trzeci przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa spółki FABRYKA BIZNESU Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Łodzi z opcją dodatkowej aukcji ustnej
1 Przedmiotem sprzedaży jest przedsiębiorstwo spółki FABRYKA BIZNESU Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Łodzi w rozumieniu art. 55' Kodeksu cywilnego, w skład którego wchodzą aktywa wskazane w opisie i oszacowaniu przedsiębiorstwa sporządzonym w dniu 8 czerwca 2020 r. przez biegłego sądowego Wojciecha Rogowskiego. w szczególności:
a/prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej składającej się z dziatek o numerach ewidencyjnych 64/110. 64/111. 64/112, 64/113. 64/114, 64/115, 64'116, 64/117,64/118164/119. obręb P-29, miasto Łódź, dzielnica Polesie, o powierzchni łącznej 31 499 nr oraz prawo własności budynku Centrum Handlowego ,,SUKCESJA", stanowiącego od gruntu przedmiot odrębnej własności. Przedmiotowa nieruchomość położona jest w Łodzi przy Al. Politechniki 1; dla nieruchomości prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Lodzi-Sródmieścia, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych księgi wieczyste numer: LD1M/00158445/7 i LD1M/00117210/2,
fi/ruchomości znajdujące się na terenie CHR Sukcesja, z wyłączeniem ruchomości i nakładów będących własnością najemców, w szczególności wskazanych w załącznikach nr 1,2,3,4,5 do Regulaminu,
c/prawa własności przemysłowej, w szczególności prawo ochronne na znak towary numer R.268264.
2. W skład przedsiębiorstwa objętego przetargiem nie wchodzą: środki pieniężne, wierzytelności i inne składniki szczegółowo wskazane w Regulaminie przetargu.
3 Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 99.000.000.00 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć milionów złotych). Cena nie zawiera podatku VAT zgodnie z art 6 pkt. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
4. Opis i oszacowanie przedsiębiorstwa upadłego oraz inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia due diiligance przedsiębiorstwa Upadłego mogą zostać udostępnione zainteresowanym na warunkach szczegółowo opisanych w Regulaminie przetargu, w szczególności po złożeniu pisemnego oświadczenia o zachowaniu poufności danych udostępnionych w związku z postępowaniem przetargowym. W przypadku potrzeby udostępnienia innych dokumentów niż opis i oszacowanie przedsiębiorstwa upadłego, niezbędnych do przeprowadzenia due ditligance przedsiębiorstwa upadłego konieczne jest dodatkowo uiszczenie kaucji w kwocie 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) na rachunek bankowy masy upadłości.

Informacje podstawowe

Branża
  • upadłość, wierzytelności
Województwa
  • łódzkie
Miasto Łódź
Cena do negocjacji Tak
Uwagi

Źródło: Prasa - RZECZPOSPOLITA 24.03.2021

Dodatkowe informacje

miejsce i termin składania ofert Dostępne w wersji Premium
możliwość pobrania dokumentacji Dostępne w wersji Premium
wymagania dla oferty lub inwestora Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej