• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2018-11-28
  • Identyfikator ogłoszenia: #38772

Sprzedaż składników majątkowych upadłego przedsiębiorstwa

Sprzedaż następujących składników majątkowych:
A. prawa użytkowania wieczystego gruntu składającego się z działki o numerze 186/7,187/7 o obszarze 5,4211 ha, położonej w Pyskowicach przy ulicy Na Grobli 2 wraz z prawem własności położonych na nim budynków, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00038978/9, szczegółowo opisane w operacie z dnia 4 września 2017 roku na temat wartości tj. - 2.807.200,00 zł (dwa miliony osiemset siedem tysięcy dwieście złotych 00/100);

B. prawo własności gruntu składającego się z dziatek o numerach 258/24,1753/1 o łącznym obszarze 1,8317 ha, położonej w Zabrzu przy ulicy Macieja Mielżyńskiego dla której Sąd Rejonowy w Zabrzu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GL1Z/00055053/9, szczegółowo opisane w operacie z dnia 25 sierpnia 2017 roku na temat wartości tj. - 769.000,00 zł (siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100);

C. Udział (49/100) w prawie wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej składającego się z dziatek o numerach 1768/49, 1771/49 o łącznym obszarze 0,3393 ha, położonej w Zabrzu al. Szczęście Ludwika 1 wraz z prawem własności położonych na nim budynków, dla której Sąd Rejonowy w Zabrzu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GL1Z/00025479/2, GL1Z/00025480/2 szczegółowo opisane w operacie z dnia 25 sierpnia 2017 roku na temat wartości operatu tj. - 231.525,70 zł (dwieście trzydzieści jeden tysięcy pięćset dwadzieścia pięć złotych siedemdziesiąt pięć groszy 00/100);

D. Wartości niematerialne i prawne szczegótowo opisane w operacie z dnia 06 października 2017 roku na temat wartości tj. - 4.340,00 zł (cztery tysiące trzysta cztery złote 00/100));

E. ruchomości wchodzących w skład majątku masy upadłości szczegółowo opisane w operacie z dnia 28 września 2017 roku na temat wartości tj. - 322.850,00 zt (trzysta dwadzieścia dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100))

Informacje podstawowe

Branża
  • upadłość, wierzytelności
Województwa
  • śląskie
Miasto Będzin
Sprzedaż z nieruchomością Tak
Cena do negocjacji Tak
Uwagi

Źródło: Prasa - GAZETA WYBORCZA WROCŁAW ; 27.11.2018

Dodatkowe informacje

miejsce i termin składania ofert Dostępne w wersji Premium
dodatkowy kontakt/informacje teleadresowe Dostępne w wersji Premium
wymagania dla oferty lub inwestora Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej