• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2020-09-15
  • Identyfikator ogłoszenia: #49309

Sprzedaż udziałów

Działając zgodnie z postanowieniami uchwały nr 01/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ,,ZGO-NOVA" sp. z o.o. z dnia 29.06.2020 r. oraz uchwały nr 15/2020 Rady Nadzorczej Jarocińskiej Agencji Rozwoju sp. z o.o. z dnia 12.08.2020r., niniejszym zaprasza zainteresowane podmioty (zwane dalej także ,,Inwestorami") do:

NEGOCJACJI W SPRAWIE zakupu
1.867 (słownie: JEDEN TYSIĄC OSIEMSET SZEŚĆDZIESIĄT SIEDEM) udziałów
o wartości nominalnej po 500,00 (słownie: pięćset) pln każdy UDZIAŁ (ZWANYCH DALEJ ,,UDZIAŁAMI") SPÓŁKI DZIAŁAJĄCEJ POD FIRMĄ:

,,ZGO-NOVA" sp. z o.o. z siedzibą w WITASZYCZKACH,
WITASZYCZKI 1A, 63-200 JAROCIN, ZWANEJ DALEJ ,,SPÓŁKĄ",

stanowiących 17,38% udziałów W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI, należących do spółki Jarocińska Agencja Rozwoju sp. z o.o.

Informacje podstawowe

Branża
  • udziały, akcje, prywatyzacja
Województwa
  • wielkopolskie
Miasto Jarocin
Obszar działalności Krajowy
Cena do negocjacji Tak
Uwagi

źródło: Internet i własne

Dodatkowe informacje

miejsce i termin składania ofert Dostępne w wersji Premium
wymagania dla oferty lub inwestora Dostępne w wersji Premium
otwarcie ofert Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej