• Kategoria: Oferty biznesowe
  • Data: 2023-11-17
  • Identyfikator ogłoszenia: #60084

Sprzedaż udziałów oraz praw i obowiązków w Spółce

Sygn. akt XIV GUp 858/21

OGŁOSZENIE

Syndyk masy upadłości Wandy Ładnowskiej zaprasza do składania ofert na zakup udziałów oraz ogółu praw i obowiązków

1. Przedmiotem sprzedaży są 33 udziały w spółce RPA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000475089) oraz ogół praw i obowiązków w spółce RPA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (KRS o nr 0000513844).

2. Pisemne oferty w języku polskim mogą być składane w zaklejonej kopercie – w terminie do dnia 12 grudnia 2023 roku do godziny 16.00 (decyduje data doręczenia oferty na podany adres) – na adres: Hubert Sidowski - Syndyk masy upadłości, Kancelaria Adwokacka, ul. Piramowicza 2 lok. 12, 90-254 Łódź, z czytelnym napisem na kopercie „Oferta zakupu udziałów w RPA Sp. z o.o. i ogółu praw i obowiązków w RPA Sp. z o.o. Sp. k. – XIV GUp 858/21”.

3. Oferta powinna być złożona na formularzu (udostępnionym na stronie internetowej: upadlosci.sidowski.com.pl/oferty/xivgup858/udzialy/opio) oraz zawierać proponowaną cenę sprzedaży.

4. Ogłoszenie może zostać zmienione lub odwołane bez podania przyczyny. Syndyk masy upadłości nie jest zobowiązany do wyboru złożonej oferty.

5. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres email: syndyk@sidowski.com.pl oraz pod numerem telefonu.

Informacje podstawowe

Branża
  • finanse, kredyty, ubezpiecz.
Województwa
  • brak / dowolne
Obszar działalności Krajowy
Rodzaj oferty sprzedam

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej