• Kategoria: Oferty biznesowe
  • Data: 2021-06-07
  • Identyfikator ogłoszenia: #51929

Sprzedaż udziałów spółki

Sprzedaż z wolnej ręki, ogłasza o konkursie ofert w celu łącznej sprzedaży: 224 udziałów w DiK sp. z o.o. siedzibą w Warszawie REGON: 140576480, NIP 5213393059 KRS 0000259301 oraz 9 wierzytelności Upadłego do DiK sp. z o.o. (opisanej powyżej) w łącznej nominalnej kwocie 1.029.630,00 zł (słownie: jeden milion dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści 00/100 zł)- dalej:
Cena wywoławcza Przedmiotu Przetargu wynosi 27 000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych).

Informacje podstawowe

Branża
  • udziały, akcje, prywatyzacja
Województwa
  • mazowieckie
Miasto Warszawa
Obszar działalności Krajowy
Rodzaj oferty sprzedam
Uwagi

Źródło: Internet i własne

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej