• Kategoria: Oferty biznesowe
  • Data: 2022-06-23
  • Identyfikator ogłoszenia: #55970

Sprzedaż udziałów w Sp. z o.o.

Sygn. akt V GUp 37/20

OGŁOSZENIE

Syndyk masy upadłości Wioletty Kaczmarskiej zaprasza do składania ofert na zakup udziałów:

1. Przedmiotem sprzedaży jest 100 udziałów w spółce KNR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000775906).
2. Pisemne oferty w języku polskim mogą być składane w zaklejonej kopercie - w terminie do dnia 13 lipca 2022 roku do godziny 16.00 (decyduje data doręczenia oferty na podany adres) - na adres: Hubert Sidowski - Syndyk masy upadłości, Kancelaria Adwokacka, ul. Piramowicza 2 lok. 12, 90-254 Łódź, z czytelnym napisem na kopercie „Oferta zakupu udziałów w KNR Sp. z o.o. – V GUp 37/20”.
3. Oferta powinna być złożona na formularzu (udostępnionym na stronie internetowej: upadlosci.sidowski.com.pl/oferty/vgup37) oraz zawierać proponowaną cenę sprzedaży.
4. Ogłoszenie może zostać zmienione lub odwołane bez podania przyczyny. Syndyk masy upadłości nie jest związany do wyboru złożonej oferty.
5. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres email: syndyk@sidowski.com.pl oraz pod numerem telefonu.

Informacje podstawowe

Branża
  • finanse, kredyty, ubezpiecz.
Województwa
  • brak / dowolne
Obszar działalności Krajowy
Rodzaj oferty sprzedam

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej