• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2018-12-11
  • Identyfikator ogłoszenia: #27774

Sprzedaż pakietów udziałów w spółkach prawa handlowego

Przetarg na łączną sprzedaż ogółu praw i obowiązków do następujących pakietów udziałów w spółkach prawa handlowego wchodzących w skład masy upadłości Atlantic S.A. w upadłości likwidacyjnej:
a) 1750 równych udziałów o łącznej wartości 175.000,00 zł w kapitale zakładowym spółki BRANO INVESTMENT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000545804;
b) 49% udziałów w spółce VIS UKRAINĘ LLC z siedzibą w Kijowie 02105 m. Kijów, Prospekt Wozzjednannia 2/1a, Ukraina (Towarzystwo z ograniczoną odpowiedzialnością "BIC Ukraina", kod identyfikacyjny 34937239);
c) 49 % udziałów w spółce "VIS RS" z siedzibą w Moskwie ulic Semenowskaja M. na bud. 4 Moskwa, Federacja Rosyjska (Podstawowy Państwowy Numer Rejestracyjny 1077746038655, (OCHOBHOM rocyAapCTBBHHbiń perncrpaunoHHbiM HOMep - OrPH);
d) prawa ochronnego do znaku towarowego słowno-graficznego "Atlantic" zarejestrowane pod nr 134167 w Urzędzie Patentowym Federacji Rosyjskiej (ROSPATENT).

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi łącznie 105.000,00 zł netto (słownie: sto pięć tysięcy złotych).

Informacje podstawowe

Branża
  • udziały, akcje, prywatyzacja
Województwa
  • mazowieckie
Miasto Warszawa
Obszar działalności Krajowy
Cena do negocjacji Tak
Uwagi

Źródło: Prasa - GAZETA WYBORCZA - 11.12.2018

Dodatkowe informacje

miejsce i termin składania ofert Dostępne w wersji Premium
możliwość pobrania dokumentacji Dostępne w wersji Premium
wymagania dla oferty lub inwestora Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej