• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2018-04-26
  • Identyfikator ogłoszenia: #27774

Sprzedaż udziałów w spółce

Przetarg na łączną sprzedaż ogółu praw i obowiązków do następujących pakietów udziałów w spółkach prawa handlowego, wchodzących w skład masy upadłości Atlantic S.A. w upadłości likwidacyjnej:

1750 równych udziałów o łącznej wartości 175.000,00 zł w kapitale zakładowym spółki BRAND INVESTMENT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000545804, posiadającej NIP 5272730979 oraz REGON 360891738;
49% udziałów w spółce VIS UKRAINE LLC z siedzibą w Kijowie 02105 m. Kijów, Prospekt Wozzjednannia 2/1a, Ukraina (Towarzystwo z ograniczoną odpowiedzialnością ,,BIC Ukraina", kod identyfikacyjny 34937239) składających się na wysokość cząstki w funduszu statutowym tej spółki wynoszącym 39996,00 hrywien ukraińskich;
49 % udziałów w spółce ,,VIS RS" z siedzibą w Moskwie ulic Semenowskaja M. 11a bud. 4 Moskwa, Federacja Rosyjska (Podstawowy Państwowy Numer Rejestracyjny 1077746038655, o wartości nominalnej wyrażonej w rublach rosyjskich, wynoszącej 2704624.91 (rubel rosyjski).
Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi łącznie 310.000,00 zł netto (słownie: trzysta dziesięć tysięcy złotych).

Informacje podstawowe

Branża
  • udziały, akcje, prywatyzacja
Województwa
  • mazowieckie
Miasto Warszawa
Obszar działalności Krajowy
Cena do negocjacji Tak
Uwagi

Źródło: Internet i własne

Dodatkowe informacje

miejsce i termin składania ofert Dostępne w wersji Premium
możliwość pobrania dokumentacji Dostępne w wersji Premium
wymagania dla oferty lub inwestora Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej