• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2019-02-28
  • Identyfikator ogłoszenia: #42767

Sprzedaż udziałów w spółce

Zaproszenie do negocjacji w przedmiocie nabycia udziałów w spółce Elewator Sieradz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Elewarr Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-301), przy ul. Jagiellońskiej 78, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000102377, zwana dalej ,,Zapraszającym", niniejszym zaprasza do negocjacji w przedmiocie nabycia udziałów należących do Zapraszającego w spółce Elewator Sieradz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sieradzu, adres: ul. Elewatorowa 1, 98-200 Sieradz, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000128488, zwanej dalej ,,Spółką".
I. INFORMACJE OGÓLNE
Zapraszający posiada w Spółce 769 (słownie siedemset sześćdziesiąt dziewięć) udziałów o wartości nominalnej 500 zł ( słownie pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 384.500 zł (słownie trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych) reprezentujących 26,73% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 26,73% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników Spółki. Wartość księgowa 1 Udziału wynosi ok. 791 zł (słownie siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych).

Informacje podstawowe

Branża
  • udziały, akcje, prywatyzacja
Województwa
  • łódzkie
Miasto Sieradz
Obszar działalności Krajowy
Uwagi

Źródło: Internet i własne

Dodatkowe informacje

miejsce i termin składania ofert Dostępne w wersji Premium
możliwość pobrania dokumentacji Dostępne w wersji Premium
istotne uwagi Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej