• Kategoria: Oferty biznesowe
  • Data: 2021-09-21
  • Identyfikator ogłoszenia: #52685

Sprzedaż udziałów w spółce prawa handlowego

Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert na zakup 92 udziałów o wartości nominalnej 4 600,00 zł w spółce prawa handlowego Rapid Rabbit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostródzie przy ulicy Składowej 2 (KRS 0000781188), wchodzących w skład masy upadłości. Przedmiotowe udziały stanowią 92% kapitału zakładowego spółki.
Dane bilansowe na dzień 31.12.2019 r.
o 10 731,64 zł - suma bilansowa,
o 5 000,00 zł - kapitał podstawowy,
o 10 731,64 zł - należności krótkoterminowe,
o Brak aktywów trwałych w spółce,
o 5 731,64 zł - zysk netto.
Brak sprawozdania finansowego za rok 2020
Cena minimalna sprzedaży wynosi 4 600,00 zł (słownie: cztery tysiące sześćset złotych 00/100).

Informacje podstawowe

Branża
  • upadłość, wierzytelności
  • udziały, akcje, prywatyzacja
Województwa
  • pomorskie
Miasto Sopot
Obszar działalności Krajowy
Rodzaj oferty sprzedam
Uwagi

Źródło: Internet i własne

Dodatkowe informacje

miejsce i termin składania ofert Dostępne w wersji Premium
dodatkowy kontakt/informacje teleadresowe Dostępne w wersji Premium
wymagania dla oferty lub inwestora Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej