• Kategoria: Oferty biznesowe
  • Data: 2023-03-07
  • Identyfikator ogłoszenia: #57399

Sprzedaż udziałów w spółce

Syndyk masy upadłości Marcina Stosika, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w prowadzonym postępowaniu upadłościowym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy sygn. akt VI GUp 269/21/PM na podstawie Postanowienia Sądu z dnia 25.11.2022r. w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż z wolnej ręki 20 udziałów w spółce PRO-MOT spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu za cenę nie niższą niż 13 000 zł ( trzynaście tysięcy złotych).
Syndyk zaprasza do składania ofert na nabycie 20 udziałów należących do Marcina Stosika w spółce PRO-MOT Spóła z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu (86-300), Ul. J. Wybickiego nr 43, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000473274, z kapitałem zakładowym 6.000 zł.
Oferta obejmuje sprzedaż 20 udziałów tj. 1/3 udziałów o łącznej wartości nominalnej 2 000 zł.
Oczekiwana cena minimalna za wszystkie zbywane 20 udziałów wynosi 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych).

Informacje podstawowe

Branża
  • upadłość, wierzytelności
  • udziały, akcje, prywatyzacja
Województwa
  • kujawsko-pomorskie
Miasto Grudziądz
Obszar działalności Krajowy
Rodzaj oferty sprzedam
Uwagi

Źródło: Internet i własne

Dodatkowe informacje

miejsce i termin składania ofert Dostępne w wersji Premium
wymagania dla oferty lub inwestora Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej