• Kategoria: Oferty biznesowe
  • Data: 2022-06-07
  • Identyfikator ogłoszenia: #55755

Sprzedaż udziałów w Spółce Expoline Sp. z o.o.

Sygn. akt XIV GUp 95/19

OGŁOSZENIE

Syndyk masy upadłości Krzysztofa Kuca zaprasza do składania ofert na zakup udziałów:

1. Przedmiotem sprzedaży jest 17 udziałów w spółce EXPOLINE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim (KRS: 0000517960).

2. Pisemne oferty w języku polskim mogą być składane w zaklejonej kopercie – w terminie do dnia 27 czerwca 2022 roku do godziny 16.00 (decyduje data doręczenia oferty na podany adres) – na adres: Hubert Sidowski - Syndyk masy upadłości, Kancelaria Adwokacka, ul. Piramowicza 2 lok. 12, 90-254 Łódź, z czytelnym napisem na kopercie „Oferta zakupu udziałów w EXPOLINE Sp. z o.o. – XIV GUp 95/19”.

3. Oferta powinna być złożona na formularzu (udostępnionym na stronie internetowej: upadlosci.sidowski.com.pl/oferty/vgup95/udzialy) oraz zawierać proponowaną cenę sprzedaży.

4. Ogłoszenie może zostać zmienione lub odwołane bez podania przyczyny. Syndyk masy upadłości nie jest związany do wyboru złożonej oferty.

5. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres email: syndyk@sidowski.com.pl oraz pod numerem telefonu.

Informacje podstawowe

Branża
  • finanse, kredyty, ubezpiecz.
Województwa
  • brak / dowolne
Obszar działalności Krajowy
Rodzaj oferty sprzedam

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej