• Kategoria: Oferty biznesowe
  • Data: 2023-11-08
  • Identyfikator ogłoszenia: #60012

Sprzedaż udziałów w spółkach

PISEMNY NIEOGRANICZONY KONKURS OFERT

na sprzedaż z wolnej ręki w trybie art. 49111a prawa upadłościowego praw majątkowych stanowiących:

1. 2 (dwa) udziały przysługujące upadłemu Rafałowi Przyszlakowi o wartości nominalnej 50,00 złotych (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy i łącznej wartości nominalnej 100,00 złotych (sto złotych 00/100) w kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Outdoor Activities Institute sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-283) przy Ul. Metamblewskiej 46/2, REGON: 388107935, NIP: 9571130663, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000882135, zwanej dalej ,,Spółką", której kapitał zakładowy wynosi 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych i dzieli się na 100 równych udziałów o wartości nominalnej 50 złotych każdy, za cenę nie niższą niż 600,00 zł (słownie: sześćset złotych) za obydwa udziały; (,,Udziały1")

2. 5 (pięć) udziałów przysługujących upadłemu Rafałowi Przyszlakowi o wartości nominalnej 50,00 złotych (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy i łącznej wartości nominalnej 250,00 złotych (dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) w kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Czas na Marsz sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (20-209) przy Ul. Frezerów 3, REGON: 389447277, NIP: 9462708175 wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000911435, zwanej dalej ,,Spółką", której kapitał zakładowy wynosi 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych i dzieli się na 100 równych udziałów o wartości nominalnej 50 złotych każdy, za cenę nie niższą niż 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za pięć udziałów; (,,Udziały2")

Informacje podstawowe

Branża
  • upadłość, wierzytelności
  • udziały, akcje, prywatyzacja
Województwa
  • lubelskie
  • pomorskie
Obszar działalności Krajowy
Rodzaj oferty sprzedam
Uwagi

Źródło: Internet i własne

Dodatkowe informacje

miejsce i termin składania ofert Dostępne w wersji Premium
dodatkowy kontakt/informacje teleadresowe Dostępne w wersji Premium
wymagania dla oferty lub inwestora Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej