• Kategoria: Oferty biznesowe
  • Data: 2023-11-13
  • Identyfikator ogłoszenia: #60036

Sprzedaż wierzytelności o wartości 2.262.939,60 zł

Sygn. akt V GUp 109/20

OGŁOSZENIE

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania ofert na zakup zbioru wierzytelności, wchodzących w skład masy upadłości w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt V GUp 109/20, na który składają się wierzytelności przysługujące przeciwko:

1) Bieniek Sp. z o. o. w likwidacji z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Twardosławicka 33, 97-300 Piotrków Trybunalski, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000676739, NIP: 7712891080, REGON: 367204965 o łącznej wartości nominalnej 2.217.207,19 złotych wraz z należnościami ubocznymi i kosztami postępowań sądowych i postępowania egzekucyjnego;

2) FUL DOC Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi, ul. Pomorska 334A, 92-010 Łódź, , wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000536534, NIP: 9471984727, REGON: 360374411, o łącznej wartości nominalnej 45.732,41 złotych wraz z należnościami ubocznymi i kosztami postępowania sądowego i egzekucyjnego.

Pisemne oferty w języku polskim mogą być składane w zaklejonej kopercie - w terminie do dnia 5 grudnia 2023 roku do godziny 16.00 (o zachowaniu terminu decyduje chwila doręczenia oferty na podany adres) - na adres: Syndyk masy upadłości Hubert Sidowski, Kancelaria Adwokacka, ul. Piramowicza 2 lok. 12, 90-254 Łódź, z czytelnym oznaczeniem na kopercie – „oferta na zakup zbioru wierzytelności”.

Oferta powinna być złożona na formularzu (udostępnionym na stronie internetowej: https://upadlosci.sidowski.com.pl/oferty/bieniek/) oraz zawierać proponowaną cenę sprzedaży.

Ogłoszenie może zostać odwołane bez podania przyczyny. Syndyk nie jest zobowiązany do wyboru oferty.

Szczegółowe warunki sprzedaży oraz bliższe informacje dostępne na stronie internetowej: upadlosci.sidowski.com.pl/oferty/bieniek. Informacje można również uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: syndyk@sidowski.com.pl oraz pod nr tel.

Informacje podstawowe

Branża
  • finanse, kredyty, ubezpiecz.
Województwa
  • brak / dowolne
Obszar działalności Krajowy
Rodzaj oferty sprzedam

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej