• Kategoria: Oferty biznesowe
  • Data: 2023-11-02
  • Identyfikator ogłoszenia: #59958

Sprzedaż wierzytelności w stosunku do FAMAK S.A.

Sygn. akt XIV GUp 989/21

OGŁOSZENIE

Syndyk masy upadłości Mariusza Olejnika zaprasza do składania ofert na zakup wierzytelności:

1. Przedmiotem sprzedaży jest wierzytelność w stosunku do FAMAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Kluczborku, KRS 0000076547 w kwocie 14.760,00 zł (należności głównej). Wierzytelność posiada w całości charakter sporny i nie jest stwierdzona tytułem wykonawczym.

2. Pisemne oferty w języku polskim mogą być składane w terminie do dnia 23 listopada 2023 roku do godziny 16.00 na adres: Syndyk masy upadłości Mariusza Olejnika, Kancelaria Adwokacka, 90-254 Łódź, ul. Piramowicza 2 lok. 12, z czytelnym napisem na kopercie „Oferta zakupu wierzytelności”.

3. Oferta powinna być złożona na formularzu (udostępnionym na stronie internetowej: upadlosci.sidowski.com.pl/oferty/famak) oraz zawierać proponowaną cenę sprzedaży.

4. Ogłoszenie może zostać odwołane bez podania przyczyny. Syndyk nie jest zobowiązany do wyboru złożonej oferty.

5. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres e-mail: syndyk@sidowski.com.pl oraz pod numerem telefonu.

Informacje podstawowe

Branża
  • finanse, kredyty, ubezpiecz.
Województwa
  • brak / dowolne
Obszar działalności Krajowy
Rodzaj oferty sprzedam

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej