• Kategoria: Oferty biznesowe
  • Data: 2018-04-17
  • Identyfikator ogłoszenia: #23158

Sprzedaż zastrzeżonych słowno-graficznych znaków towarowych

Pisemne przetargi ofertowe.
Przetargi obejmują zbycie wchodzących w skład masy upadłości Stoczni Szczecińskiej NOWA Sp. z o.o.:
1) Pakietu czterech zastrzeżonych słowno-graficznych znaków towarowych szczegółowo opisanych w aktualizacji wyceny za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższą niż oszacowana wartość rynkowa netto wskazana w aktualizacji wyceny, tj. za cenę nie niższą niż 141.180,77 zł netto (słownie: sto czterdzieści jeden tysięcy sto osiemdziesiąt złotych 77/100)
2) Pakietu autorskich praw majątkowych do 45 dokumentacji projektowych statków szczegółowo opisanych w aktualizacji wyceny za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższą niż oszacowana wartość rynkowa netto wskazana w aktualizacji wyceny, tj. za cenę nie niższą niż 367.514,37 zł netto (słownie: trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czternaście złotych 37/100)

Informacje podstawowe

Branża
  • wierzytelności, zorg. majątek
  • upadłość, wierzytelności
Województwa
  • zachodniopomorskie
Miasto Szczecin
Rodzaj oferty sprzedam
Uwagi

Źródło: Prasa - GAZETA WYBORCZA - 17.04.2018

Dodatkowe informacje

miejsce i termin składania ofert Dostępne w wersji Premium
możliwość pobrania dokumentacji Dostępne w wersji Premium
wymagania dla oferty lub inwestora Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej