• Kategoria: Oferty biznesowe
  • Data: 2018-11-28
  • Identyfikator ogłoszenia: #23158

Sprzedaż zastrzeżonych słowno-graficznych znaków towarowych

Syndyk masy upadłości Stoczni Szczecińskiej NOWA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Szczecinie Przemysław Wardyn
ogłasza pisemny przetarg ofertowy
Przetarg obejmuje zbycie wchodzącego w skład masy upadłości Stoczni Szczecińskiej NOWA Sp. z o.o. - Pakietu autorskich praw majątkowych do 45 dokumentacji projektowych statków szczegółowo opisanych w aktualizacji wyceny za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższą niż 75% oszacowanej wartości rynkowej netto wskazanej w aktualizacji wyceny, tj. za cenę nie niższą niż 275.635,78 zł netto (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści pięć złotych 78/100).

Informacje podstawowe

Branża
  • wierzytelności, zorg. majątek
  • upadłość, wierzytelności
Województwa
  • zachodniopomorskie
Miasto Szczecin
Rodzaj oferty sprzedam
Uwagi

Źródło: Prasa - GAZETA WYBORCZA - 27.11.2018

Dodatkowe informacje

miejsce i termin składania ofert Dostępne w wersji Premium
możliwość pobrania dokumentacji Dostępne w wersji Premium
wymagania dla oferty lub inwestora Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej