• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2018-05-10
  • Identyfikator ogłoszenia: #37966

Sprzedaż zorganizowanego przedsiębiorstwa

Sprzedaż zorganizowanego przedsiębiorstwa upadłej Spółki WAMAG w likwidacji w Wałbrzychu zgodnie z art. 551 k.c. w postaci nieruchomości produkcyjno-magazynowych i biurowych wraz zarządzeniami i wyposażeniem - stanowiącymi majątek masy upadłości WAMAG Sp. z o.o. w likwidacji w Wałbrzychu, na który składają się:
1. Nieruchomości:
Nieruchomość zabudowana, ujawniona w księdze wieczystej nr SW1W/00063252/9 składająca się z:
1) prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 382/12 położonej w Wałbrzychu przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego i o powierzchni 1,1854 ha i prawa własności 7 (siedmiu) budynków niemieszkalnych o funkcji produkcyjno-magazynowej i biurowej o łącznej powierzchni użytkowej 3 545,5 m2, w tym budynek wentylatorów nr 1 - 26,6 m2, budynek wentylatorów nr 2 - 58,1 m2, budynek biurowy nr 3 - 555,9 m2, budynek garażu nr 4 -125,0 m2, budynek warsztatów nr 5 - 38,0 m2, budynek przepompowni nr 8 - 72,0 m2, budynek hali produkcyjnej nr 9 - 2669,9 m2;
2) prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 382/13 położonej w Wałbrzychu przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 1 o powierzchni 0,5782 ha i prawa własności 3 (trzech) budynków niemieszkalnych o funkcji magazynowej o powierzchni łącznej użytkowej 192,2 m2, w tym budynek nr 6 -12,7 m2, budynek nr 7 - 100,0 m2, budynek nr 10 - 79,5 m2.
3) Ogrodzenie terenu
Wymienione wyżej działki nr 382/12 i 382/13 leżą na terenie objętym działaniem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w wyniku czego - po spełnieniu warunków wynikających z prawa miejscowego - władający może się ubiegać o korzystanie z pomocy publicznej zgodnie z Par. 5 ust. 3 Rozporządzenia R.M. z dnia grudnia 2016 roku. Zarządzającemu strefą służy prawo pierwokupu w zakresie prawa własności i prawa użytkowania wieczystego.
Budynki nr 1, 2, 4, 5 i 9 w zabudowie zwartej stanowią jednolity funkcjonalnie kompleks produkcyjny, do którego przylega budynek biurowy nr 3. Budynek nr 9 (hala produkcyjna) z zainstalowanymi 5 (pięcioma) suwnicami o udźwigu: 2, 4 t, 5 t i 3 (trzy) suwnice 10 t. Na hali produkcyjnej znajduje się komora śrutownicza SciTeex, typ BLASTECO PC-BE1875 oraz komora lakiernicze - suszarnicza BODIM, typ KLS110000-ADO-110000-DK9500/01
Upadła Spotka nie posiada własnych przyłączy mediów.
2. Ruchomości:
a) Urządzenia (wyżej wymienione suwnice i komory śrutownicza i lakiernicza), sprzęt komputerowy, chwytak magnetyczny itp. oraz wyposażenie w postaci np. regałów, szaf, witryn, biurek, krzeseł itp.
b) Materiały (śruby, nakrętki, podkładki, wkręty itp.)
c) Narzędzia (pogłębiacze, narzynki, wiertła, gwintowniki, frezy, noże tokarskie, płytki itp.)
3. Ze sprzedaży wyłączone są środki finansowe zgromadzone na rachunku bankowym i w kasie oraz należności przysługujące masie.

Warunki przetargu:
1) Opisane powyżej składniki majątku masy upadłościowej oferuje się do sprzedaży łącznie w trybie pisemnego przetargu ofertowego za cenę wywoławczą nie niższą niż 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych).

Informacje podstawowe

Branża
  • upadłość, wierzytelności
Województwa
  • dolnośląskie
Miasto Wałbrzych
Cena do negocjacji Tak
Uwagi

Źródło: Prasa - GAZETA WYBORCZA - 10.05.2018

Dodatkowe informacje

miejsce i termin składania ofert Dostępne w wersji Premium
możliwość pobrania dokumentacji Dostępne w wersji Premium
wymagania dla oferty lub inwestora Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej