• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2019-03-28
  • Identyfikator ogłoszenia: #39857

Sprzedaż zorganizowanego przedsiębiorstwa

Syndyk masy upadłości Grażyny Filipczak - przedsiębiorczyni prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Jeans - online z siedzibą w Pasłęku przy ulicy Bohaterów Westerplatte 52C, 14-400 Pasłęk, tel. 517 37 37 44, (55) 641 64 44, na mocy postanowienia Sędziego Komisarza z 20 lutego 2019 r. (sygn. akt V GUp 17/15) zawiadamia o sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa (w rozumieniu art. 318 Prawa Upadłościowego i naprawczego), położonego w Pasłęku, woj. warmińsko-mazurskie, przy ul. Bohaterów Westerplatte 52C.
W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa będącej przedmiotem przetargu wchodzą następujące składniki majątkowe:
a) nieruchomość gruntowa położona w Pasłęku, stanowiąca działkę nr 20/5 o powierzchni 5 052 m2
z prawem własności zabudowaną budynkiem magazynowo-socjalno-biurowym o powierzchni użytkowej 826,67 m2. Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Elblągu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KW EL1E/00092152/4.
b) rzeczy ruchome - używane wyposażenie biurowe wraz z wyposażeniem sklepów stacjonarnych, szczegółowo opisane w Raporcie z wyceny towarów handlowych i ruchomości Upadłej Grażyny Filipczak prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Jeans-Online Grażyna Filipczak w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Pasłęku, tabela nr 5, str. 104-110.
Wszystkie szczegółowo opisane w opisie i oszacowaniu przedsiębiorstwa z dnia 31 lipca 2018 r. sporządzonym przez Przedsiębiorstwo Handlowe HOLOX Spółkę Cywilną przy ulicy Wilsona 9/1,
43-300 Bielsko-Biała, które do sprzedaży przeznaczone są z wyłączeniem: dokumentacji księgowej, wierzytelności oraz środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych.
Sprzedaż przedsiębiorstwa opisanego wyżej może nastąpić za cenę wywoławczą nie niższą niż
1 050 308,10 zł (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy trzysta osiem złotych 10/100) netto. Do ceny netto doliczone zostaną ewentualnie należne podatki według obowiązujących przepisów.

Informacje podstawowe

Branża
  • upadłość, wierzytelności
Województwa
  • warmińsko-mazurskie
Miasto Pasłęk
Sprzedaż z nieruchomością Tak
Cena do negocjacji Tak
Uwagi

Źródło: Internet i własne

Dodatkowe informacje

miejsce i termin składania ofert Dostępne w wersji Premium
możliwość pobrania dokumentacji Dostępne w wersji Premium
wymagania dla oferty lub inwestora Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej