• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2020-10-07
  • Identyfikator ogłoszenia: #36400

Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Syndyk Masy Upadłości spółki Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy ,,STODOŁY" Spółka z o.o.
zaprasza do składania ofert kupna zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki pod firmą Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy ,,STODOŁY" Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej, w skład której wchodzą: prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Rybniku - Stodołach przy Ul. Cisowej 2, dla której Sąd Rejonowy w Rybniku prowadzi księgę o numerze GL1Y/00137127/7 o łącznej powierzchni 6,6071ha, zabudowanej między innymi budynkiem hotelowym, całorocznymi domkami rekreacyjnymi oraz środki trwałe, szczegółowo opisane w operacie szacunkowym, za cenę nie mniejszą niż 60% wartości oszacowania dokonanego przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego tj. za kwotę 3.515.286,- złotych zł (słownie: trzy miliony pięćset piętnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych), powiększoną o podatek od towarów i usług o ile taki będzie należny. Wyłączone ze sprzedaży są rachunki bankowe upadłego wraz z zgromadzonymi na nich środkami pieniężnymi, księgi rachunkowe i dokumentacja handlowa oraz wierzytelności upadłego.

Informacje podstawowe

Branża
  • upadłość, wierzytelności
Województwa
  • śląskie
Miasto Rybnik
Obszar działalności Krajowy
Sprzedaż z nieruchomością Tak
Cena do negocjacji Tak
Uwagi

Źródło: Prasa - GAZETA WYBORCZA KATOWICE 06.10.2020

Dodatkowe informacje

miejsce i termin składania ofert Dostępne w wersji Premium
dodatkowy kontakt/informacje teleadresowe Dostępne w wersji Premium
wymagania dla oferty lub inwestora Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej