• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2020-09-02
  • Identyfikator ogłoszenia: #37269

Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa dłużnika w trybie pisemnego nieograniczonego przetargu ofertowego za cenę nie niższą niż cena oszacowania, tj. 2 117 883,00 zł (słownie: dwa miliony sto siedemnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy złote).

Przedmiotem przetargu jest zorganizowana część przedsiębiorstwa, w którego skład wchodzą:

- prawo wieczystego użytkowania działki zabudowanej nr 13/41 o powierzchni 11 324 m2, położonej w Stalowej Woli przy Ul. Przemysłowej 8 obręb 3 Centrum wraz z prawem własności budynków znajdujących się na tej działce o łącznej powierzchni użytkowej 1 527,60 m2 (budynek warsztatowy z częścią administracyjno-socjalną, garaż murowany, budynek warsztatowo-magazynowy, magazyn smarów, wiata) oraz budowli (rurociąg ciepłowniczy, sieć kanalizacyjna, oświetlenie terenu, drogi i place, ogrodzenie);

- udział 1/2 w prawie wieczystego użytkowania działki nr 13/33 o powierzchni 412 m2, położonej w Stalowej Woli przy Ul. Przemysłowej 8 obręb 3 Centrum.

Nieruchomość objęta jest księgami wieczystymi prowadzonymi przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Stalowej Woli: dla działki nr 13/41 księga wieczysta nr TB1S/00001922/6, dla działki nr 13/33 księga wieczysta nr TB1S/00033543/8.

Zakup opisanej powyżej zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego będzie rodzić konieczność przejęcia pracownika upadłego w myśl przepisu art. 231 Kodeksu pracy - przejście zakładu pracy na podmiot trzeci (nabywcę zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego).

Łączna szacunkowa wartość składników majątkowych wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa wynosi 2 117 883,00 zł (słownie: dwa miliony sto siedemnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy złote).

Zgodnie z art. 6 ust.1 ustawy z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, sprzedaż nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT.

Przetarg prowadzi Syndyk pod nadzorem Sędziego-Komisarza.

Informacje podstawowe

Branża
  • upadłość, wierzytelności
Województwa
  • podkarpackie
Miasto Stalowa Wola
Sprzedaż z nieruchomością Tak
Cena do negocjacji Tak
Uwagi

Źródło: Internet i własne

Dodatkowe informacje

miejsce i termin składania ofert Dostępne w wersji Premium
możliwość pobrania dokumentacji Dostępne w wersji Premium
otwarcie ofert Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej