• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2019-05-14
  • Identyfikator ogłoszenia: #40693

Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa

OBWIESZCZENIE SĄDOWE
w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność masy upadłości Fota Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdyni, ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na:

zorganizowaną cześć przedsiębiorstwa upadłego ,,Centrum Logistyczne Łódź" w rozumieniu art. 551 k.c., w ramach której sprzedaży podlegają następujące prawa:

- prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Morgowej 1b, stanowiącej działkę 46/55 o powierzchni 0.04.72 ha, wraz z prawem własności położonego na niej budynku magazynowego z częścią biurowo-socjalną o łącznej powierzchni zabudowy 927 m2 (powierzchnia użytkowa całego budynku 5.656,69 m2), dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00151371/8 - za cenę wywoławczą nie niższą niż to 640.000,00 zł netto plus ewentualny podatek VAT;
- prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Morgowej 1b, stanowiącej działkę 46/52 o powierzchni 0.42.06 ha, wraz z prawem własności położonego na niej budynku magazynowego z częścią biurowo-socjalną o łącznej powierzchni zabudowy 2130 m2 (powierzchnia użytkowa całego budynku 5.656,69 m2), dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00306676/8 -- za cenę wywoławczą nie niższą niż kwota 4.750.000,00 zł netto plus ewentualny podatek VAT;
- prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Szparagowej 6/8, stanowiącej działkę 46/53 o powierzchni 0.40.01 ha, zabudowanej budynkiem magazynowym, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00151372/5 - za cenę wywoławczą nie niższą niż kwota 1.310.000,00 zł netto plus ewentualny podatek VAT;
- prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Morgowej 1a, stanowiącej działkę 46/46 o powierzchni 1,6446 ha, wraz z prawem własności położonego na nich budynku magazynowo-produkcyjnego, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00148734/7 - za cenę wywoławczą nie niższą niż kwota 18.300.000,00 zł netto plus ewentualny podatek VAT;
- prawo własności ruchomości w postaci środków trwałych i wyposażenia (stan na dzień 28.02.2019 r), szczegółowo wykazanych w załączniku do niniejszego regulaminu - za cenę wywoławczą nie niższą niż kwota 303.808,00 zł netto plus ewentualny podatek VAT;
- prawo własności ruchomości w postaci linii transportowej Interol wraz z oprogramowaniem zlokalizowanym w Centrum Logistycznym w Łodzi - za cenę wywoławczą nie niższą niż kwota 575.000,00 zł netto plus ewentualny podatek VAT;
- prawo własności ruchomości w postaci towarów handlowych (stan na dzień 28.02.2019 r.} wg cen ewidencyjnych zgodnie z Postanowieniem z dnia 2.10.2018 r, szczegółowo wykazanych w załączniku do niniejszego regulaminu - za cenę wywoławczą nie niższą niż kwota 3.827.260,00 zł netto plus ewentualny podatek VAT;
- Inne prawa majątkowe w postaci niżej wymienionych znaków towarowych - za cenę wywoławczą nie niższą niż kwota 1.806.322,00 zł netto plus ewentualny podatek VAT:
- Znak towarowy FOTA: słowny, nr zgłoszenia Z - 350880, wpisany do rejestru znaków towarowych prowadzonego przez Urząd Patentowy RP pod nr. R - 238257, ochrona do 15 stycznia 2029 r.;
- słowno-graficzny, nr zgłoszenia Z - 346055, wpisany do rejestru znaków towarowych prowadzonego przez Urząd Patentowy RP pod nr. R - 238104, ochrona do 12 września 2028 r.;
- znak towarowy unijny, słowny, zarejestrowany w EUIPO od nr. EUTM - 008171407, ochrona do dnia 23 marca 2029 r.;
- znak towarowy słowny zarejestrowany na rzecz FOTA SA na Tajwanie pod nr 1462386, ochrona do dnia 15 czerwca 2021 r.;
- znak towarowy słowny zarejestrowany na rzecz FOTA SA w Indiach pod nr 2008872, ochrona do dnia 13 sierpnia 2020 r.
- Znak towarowy KAGER: słowny, nr zgłoszenia 2 - 345136, wpisany do rejestru znaków towarowych prowadzonego przez Urząd Patentowy RP pod nr R - 223410, ochrona do 21 sierpnia 2028 r.
- Znak towarowy KAGER słowno-graficzny, nr zgłoszenia Z - 345139, wpisany do rejestru znaków towarowych prowadzonego przez Urząd Patentowy RP pod nr R - 223411, ochrona do 21 sierpnia 2028 r.
- słowno-graficzny KAGER PRODUCTS, nr zgłoszenia Z - 263455, wpisany do rejestru znaków towarowych prowadzonego przez Urząd Patentowy RP pod nr. R -164592, ochrona do 11 kwietnia 2023 r.
- znak towarowy unijny, zarejestrowany w EUIPO od nr, EUTM - 007345465, ochrona do dnia 27 października 2028 r.;
- znak towarowy słowny zarejestrowany na rzecz FOTA S.A. na Tajwanie pod nr. 1462385, ochrona do dnia 15 czerwca 2021 r.;
- znak towarowy słowny zarejestrowany na rzecz FOTA SA w Indiach pod nr. 2008873, ochrona do dnia 13 sierpnia 2020 r.
- Znak towarowy RACER: słowny, nr zgłoszenia Z - 304203, wpisany do rejestru znaków towarowych prowadzonego przez Urząd Patentowy RP pod nr R - 209524, ochrona do 27 grudnia 2025 r
- znak towarowy unijny, zarejestrowany w EUIPO od nr. EUTM -1074741, ochrona do dnia 21 marca 2021 r.
- Znak towarowy ARDOR: słowny, nr zgłoszenia Z - 304204, wpisany do rejestru znaków towarowych prowadzonego przez Urząd Patentowy RP pod nr. R - 209525, ochrona do 27 grudnia 2025 r.
- Znak towarowy TROOFTEC: słowny, nr zgłoszenia Z - 409365, wpisany do rejestru znaków towarowych prowadzonego przez Urząd Patentowy RP pod nr. R - 263792, ochrona do 17 stycznia 2023 r.
- Znak towarowy PDTOOLS: słowny, nr zgłoszenia 100007958, słowny nr. 1549183, słowny zarejestrowany na rzecz FOTA S.A. na Tajanie pod nr. 1549183, ochrona do 15 listopada 2022r.
- Znak towarowy LEADER SERVICE: słowno-graficzny, nr zgłoszenia Z - 297457, wpisany do rejestru znaków towarowych prowadzonego przez Urząd Patentowy RP pod nr. R -173663, ochrona do 6 lipca 2025 r.
- Znak towarowy LEADER SERVICE TRUCK: słowno-graficzny, nr zgłoszenia Z - 297456, wpisany do rejestru znaków towarowych prowadzonego przez Urząd Patentowy RP pod nr. R -175563, ochrona do 6 lipca 2025 r.
- Znak towarowy MECHANIK ROKU: słowno-graficzny, nr zgłoszenia Z - 320346, wpisany do rejestru znaków towarowych prowadzonego przez Urząd Patentowy RP pod nr. R- 217104, ochrona do 18 stycznia 2027 r.
- Znak towarowy MECHANIK ROKU: słowno-graficzny, nr zgłoszenia Z - 382685, wpisany do rejestru znaków towarowych prowadzonego przez Urząd Patentowy RP pod nr. R 251918 - ochrona do 15 marca 2021 r. z wyłączeniem możliwości oddzielnego sprzedawania przedmiotowych praw, - za łączną cenę wywoławczą nie niższą niż kwota 31.512.390,00 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych 00/100);

Informacje podstawowe

Branża
  • upadłość, wierzytelności
Województwa
  • pomorskie
Miasto Gdynia
Sprzedaż z nieruchomością Tak
Cena do negocjacji Tak
Uwagi

Źródło: Prasa - GAZETA WYBORCZA - 14.05.2019

Dodatkowe informacje

miejsce i termin składania ofert Dostępne w wersji Premium
dodatkowy kontakt/informacje teleadresowe Dostępne w wersji Premium
wymagania dla oferty lub inwestora Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej