• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2021-12-22
  • Identyfikator ogłoszenia: #41373

Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Tartak Płociczno Sp. z o.o w upadłości z siedzibą w Płocicznie. Sąd Rejonowy w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 83/16.

Syndyk masy upadłości Tartak Płociczno Sp. z o.o w upadłości z siedzibą w Płocicznie, ogłasza
przetarg na sprzedaż Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa na podstawie uchwały Rady
Wierzycieli z dnia 22 lipca 2021 r., w której to zostały zatwierdzone warunki przetargu i aukcji.
I. Przedmiotem przetargu zorganizowanej części przedsiębiorstwa są:
a. prawo własności nieruchomości budynkowej zabudowanej KW SU1S/00048584/8 oraz grunt jako prawo użytkowania wieczystego, której oszacowanie sporządzone wedle opinii biegłego sądowego ds. szacowania nieruchomości, ruchomości przedsiębiorstwa Mirosława Szpicę wynosi 6.100.000 zł netto;
b. prawo własności ruchomości jako środków trwałych przedsiębiorstwa składających się z linii do przetarcia drewna iglastego bez budynków w tym sortownika drewna stanowiący wartość 10% przedmiotowej linii, położonej w obrębie wsi Płociczno-Tartak, gm. Suwałki dz. Nr 944, której oszacowanie sporządzone wedle opinii biegłego sądowego ds. szacowania nieruchomości, ruchomości przedsiębiorstwa Mirosława Szpicę wynosi 10.514.160 zł netto;
c. prawo własności ruchomości położonych w obrębie wsi Płociczno-Tartak, gm. Suwałki, na dz. nr 944, których oszacowanie wynosi 1.188.746 zł (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset czterdzieści sześć złotych) netto, z pominięciem ruchomości:
- wobec których zostały złożone wnioski o wyłączenie ze spisu inwentarza (wnioski w aktach sprawy);
- zostały ujęte w opinii biegłego, natomiast wyłączone ze spisu inwentarza (spis nieobjętych składników w aktach sprawy);
- wobec których został złożony wniosek o sprzedaż z wolnej ręki z uwagi na wiek i małą wartość ruchomości (ruchomości drobne).

II. Operat szacunkowy nieruchomości udostępniony jest do wglądu w Kancelarii Syndyka Daniel Zabłocki - Ul. Przasnyska 6a, 01-756 Warszawa oraz w aktach sprawy pod sygn. VIII GUp 83/16.

III. Cena wywoławcza 6 409 046,52 zł (słownie: sześć milionów czterysta dziewięć tysięcy czterdzieści sześć złotych 52/100), stanowiąca 36% wartości oszacowania ZCP.

Informacje podstawowe

Branża
  • upadłość, wierzytelności
Województwa
  • mazowieckie
Miasto Warszawa
Sprzedaż z nieruchomością Tak
Cena do negocjacji Tak
Uwagi

Źródło: Internet i własne

Dodatkowe informacje

miejsce i termin składania ofert Dostępne w wersji Premium
możliwość pobrania dokumentacji Dostępne w wersji Premium
dodatkowy kontakt/informacje teleadresowe Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej