• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2020-09-14
  • Identyfikator ogłoszenia: #41986

Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Syndyk masy upadłości WILEC Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim informuje o zamiarze sprzedaży z wolnej ręki i zaprasza do składania ofert na zakup niżej wymienionych składników masy upadłości:

- zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci zakładu produkcyjnego (przetwórni i chłodni), położonego w Grabowie koło Łęczycy - z wyłączeniem środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych oraz wierzytelności. Główne składniki wchodzące w skład przedmiotu sprzedaży stanowią:

- prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej o powierzchni 2802 m?, działka 140/14, księga wieczysta LD1Y/00056147/2,
- prawo własności nieruchomości zabudowanej o powierzchni 7198 m? , działka 140/4, księga wieczysta LD1Y/00056146/5,
- środki trwałe i wyposażenie w postaci maszyn, urządzeń i innych ruchomości służących do przetwarzania, chłodzenia i zamrażania warzyw i owoców,
- tunel zamrażalniczy Frigoscandia FLoFREEZE (R) F M3 L ADF, numer seryjny 01340124,

wraz z prawami wynikającymi z umowy o roboty budowlane zawartej w dniu 13 sierpnia 2018 roku z Rest Urbis M. Jamróz J. Nowak Spółka Jawną, dotyczącymi uprawnień z rękojmi i gwarancji - cena wywoławcza 3.800.000,00 zł (trzy miliony osiemset tysięcy złotych) netto, to jest bez podatku VAT.

Sprzedaż prowadzona jest w ramach konkursu ofert ogłoszonego na podstawie postanowienia Sędziego-komisarza z dnia 1 lipca 2020 roku, które to postanowienie zawiera również szczegółowe reguły dotyczące procedury sprzedaży.

Informacje podstawowe

Branża
  • upadłość, wierzytelności
Województwa
  • łódzkie
Miasto Grabów
Sprzedaż z nieruchomością Tak
Cena do negocjacji Tak
Uwagi

Źródło: Internet i własne

Dodatkowe informacje

miejsce i termin składania ofert Dostępne w wersji Premium
możliwość pobrania dokumentacji Dostępne w wersji Premium
wymagania dla oferty lub inwestora Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej