• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2019-10-09
  • Identyfikator ogłoszenia: #45878

Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Zawiadamia się, iż w toku postępowania upadłościowego Kobud Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łęcznej(sygn. akt IX GUp 52/18)

odbędzie się przetarg ofertowy pisemny nieograniczony, w trybie którego dokonana będzie sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa Kobud Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łęcznej - Restauracja Grodzka 15, w skład której wchodzą:
- nieruchomość gruntowa położona w Lublinie przy ul. Grodzkiej 15 stanowiąca działkę gruntu nr 72/3, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczysta nr LU1I/00177386/8, zabudowana budynkiem kamienicy handlowo-usługowej o funkcji gastronomicznej wraz z minibrowarem (linia technologiczna do produkcji piwa),
- ruchomości niezbędne do prowadzenia bieżącej działalności wskazane w opisie i oszacowaniu (Raporcie z Wyceny Wartości Ruchomości) na stronach 11 - 23 pod pozycjami 1 - 223; za cenę nie niższą niż 91% wartości oszacowania ustalonej w operacie szacunkowym, tj. 5 490 630,60 zł (pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści złotych 60/100)

Informacje podstawowe

Branża
  • upadłość, wierzytelności
Województwa
  • lubelskie
Miasto Świdnik
Cena do negocjacji Tak
Uwagi

Źródło: Prasa - GAZETA WYBORCZA LUBLIN 8.10.2019

Dodatkowe informacje

miejsce i termin składania ofert Dostępne w wersji Premium
wymagania dla oferty lub inwestora Dostępne w wersji Premium
otwarcie ofert Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej