• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2020-08-26
  • Identyfikator ogłoszenia: #49071

Sprzedaż zorganizowanej cześci przedsiębiorstwa

Sprzedaż w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego

zorganizowanej cześci przedsiębiorstwa dłużnika Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o. o. w Stalowej Woli w upadłości likwidacyjnej, w rozumieniu art.55 1, w którego skład wchodzą:

prawo wieczystego użytkowania działki zabudowanej nr 13/41 o powierzchni 11.324 m2 położonej w Stalowej Woli przy Ul. Przemysłowej 8 obręb 3 Centrum wraz z prawem własności budynków znajdujących się na tej działce o łącznej powierzchni użytk. 1.527,60 m2 (budynek warsztatowy z częścią administracyjno-socjalną, garaż murowany, budynek warsztatowo-magazynowy, magazyn smarów, wiata) oraz budowli (rurociąg ciepłowniczy, sieć kanalizacyjna, oświetlenie terenu, drogi i place, ogrodzenie);

udział ? w prawie wieczystego użytkowania działki nr 13/33 o powierzchni 412 m2 położonej w Stalowej Woli przy Ul. Przemysłowej 8 obręb 3 Centrum.

Nieruchomość objęta jest księgami wieczystymi prowadzonymi przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Stalowej Woli: dla działki nr 13/41 księga wieczysta nr TB1S/00001922/6, dla działki nr 13/33 księga wieczysta nr TB1S/00033543/8 (na dzień sporządzenia operatu szacunkowego księga ta nie została zaktualizowana, w związku z tym istnieją rozbieżności w udziałach prawa do nieruchomości między wpisem w księdze wieczystej, a wypisem z rejestru gruntów).

Zakup opisanej powyżej zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego będzie rodzić konieczność przejęcia pracownika upadłego w myśl przepisu art. 231 Kodeksu pracy - przejście zakładu pracy na podmiot trzeci (nabywcę zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego).

Cena wywoławcza zorganizowanej części przedsiębiorstwa wynosi 2.117.883,00 zł
(słownie: dwa miliony sto siedemnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy złote).

Informacje podstawowe

Branża
  • upadłość, wierzytelności
Województwa
  • podkarpackie
Miasto Stalowa Wola
Obszar działalności Krajowy
Sprzedaż z nieruchomością Tak
Cena do negocjacji Tak
Uwagi

Źródło: Internet i własne

Dodatkowe informacje

miejsce i termin składania ofert Dostępne w wersji Premium
dodatkowy kontakt/informacje teleadresowe Dostępne w wersji Premium
wymagania dla oferty lub inwestora Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej