• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2020-11-04
  • Identyfikator ogłoszenia: #49843

Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY: Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym dłużnika INVICO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa w skład którego w szczególności wchodzi:

Prawo własności nieruchomości zabudowanej położonej w Tarnowskich Górach przy ulicy Czarnochuckiej 3 objętej Księgą Wieczystą nr GL1T/00030605/9, składającej się z działek oznaczonych numerem ewidencyjnym 777/12; 778/12; 251/5; 3151/12; 3195/5 o powierzchni 22,416 m2, wraz z prawem własności budynków i budowli posadowionych na ww. działkach.

Linia technologiczna do produkcji uszlachetnionej folii opakowaniowej.

Środki trwałe i wyposażenie

Wartości niematerialne i prawne, oprogramowanie specjalistyczne.

Odpady poprodukcyjne, o ile będą się znajdować w dniu rozstrzygnięcia przetargu.
Za cenę łączna nie niższą niż 100% wartości oszacowania to jest: 13 272 100,00 zł (słownie: trzynaście milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące złotych); netto powiększonych o podatek od towarów i usług, zgodnie z regulaminem z dnia 5 marca 2020 r.

Informacje podstawowe

Branża
  • upadłość, wierzytelności
Województwa
  • śląskie
Miasto Tarnowskie Góry
Cena do negocjacji Tak
Uwagi

Źródło: Internet i własne

Dodatkowe informacje

miejsce i termin składania ofert Dostępne w wersji Premium
możliwość pobrania dokumentacji Dostępne w wersji Premium
dodatkowy kontakt/informacje teleadresowe Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej