• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2023-02-15
  • Identyfikator ogłoszenia: #52712

Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Przetarg na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa działającego pod Firmą Fluid S.A. w upadłości w Sędziszowie (ZCP),
w skład którego wchodzą aktywa w postaci:
a) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Sędziszowie, pow. jędrzejowskim,
woj. świętokrzyskim, składającej się z działki ewid. nr 589/31 o pow. 0,4965 ha, dla której Sąd Rejonowy w Jędrzejowie prowadzi KW nr KI1J/00044777/2 wraz ze związanym z prawem użytkowania
wieczystego prawem własności budynków i budowli posadowionych na tej nieruchomości;
b) ruchomości stanowiących linię technologiczną do przetwórstwa biomasy,
c) wartości niematerialnych i prawnych w postaci: patentów, oprogramowania, prawa ochronnego na znak towarowy, prac badawczo rozwojowych zakończonych oraz udziałów w spółkach prawa handlowego.
W skład przedmiotu przetargu (aukcji) nie wchodzą żadne inne prawa/rzeczy niż tylko te wyżej wymienione, w tym w szczególności w skład przedmiotu przetargu nie wchodzą środki pieniężne zgromadzone w kasie masy upadłości i na rachunkach bankowych masy upadłości, zarówno na dzień złożenia wniosku o zatwierdzenie warunków przetargu na sprzedaż ZCP, jak i jego zatwierdzenia przez Sędziego Komisarza oraz wszelkie środki pieniężne, które wpłyną do masy upadłości po tych dniach.
Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi łącznie 5 999 999,00 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) netto.

Informacje podstawowe

Branża
  • upadłość, wierzytelności
Województwa
  • świętokrzyskie
Miasto Kielce
Obszar działalności Krajowy
Sprzedaż z nieruchomością Tak
Cena do negocjacji Tak
Uwagi

Źródło: Prasa - Gazeta Wyborcza Płock 13.02.2023

Dodatkowe informacje

miejsce i termin składania ofert Dostępne w wersji Premium
wymagania dla oferty lub inwestora Dostępne w wersji Premium
otwarcie ofert Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej