• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2022-09-14
  • Identyfikator ogłoszenia: #54529

Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Syndyk masy upadłości ELTRANS Sp. z o.o. w upadłości ogłasza przetarg na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa ELTRANS Sp. z o.o. w upadłości w postaci Centrum Szkoleniowo -
Rekreacyjnego Park Poniwiec składającego się z:
- prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Ustroniu składającej się z działek o numerach ewidencyjnych 1879/1, 1879/10, 1879/12, 1885/3 oraz 1886/9 o łącznej powierzchni 8.578,00 m2 zabudowanej budynkami oraz budowlami dla której Sąd Rejonowy w Cieszynie prowadzi księgę wieczystą BB1C/00027550/3 szczegółowo opisanej w operacie szacunkowym
z dnia 16 czerwca 2021 r.
- prawa własności nieruchomości położonej w Ustroniu składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 4844/5 o łącznej powierzchni 492,00 m2 dla której Sąd Rejonowy w Cieszynie prowadzi księgę wieczystą BB1C/00082688/2 szczegółowo opisanej w operacie szacunkowym z dnia 16 czerwca 2021 r.
- prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Ustroniu, składającej się z działek o numerach ewidencyjnych 1874/7 oraz 1879/13 o łącznej powierzchni 2.638,00 m2 dla której Sąd Rejonowy w Cieszynie prowadzi księgę wieczystą BB1C/00101016/1 szczegółowo opisanej w operacie szacunkowym z dnia 16 czerwca 2021 r.,
- prawa własności ruchomych składników majątku w postaci urządzeń, przedmiotów małocennych i wyposażenia Centrum Szkoleniowo - Rekreacyjnego Park Poniwiec szczegółowo opisanych w operacie szacunkowym z dnia 16 czerwca 2021 r.
- praw wynikających z umów cywilnoprawnych dotyczących Centrum Szkoleniowo- Rekreacyjnego Park Poniwiec (z wyłączeniem umów o prowadzenie rachunków bankowych), których stroną jest ELTRANS Sp. z o.o. w upadłości,
- praw wynikających z umów o pracę osób zatrudnionych w ramach Centrum Szkoleniowo -Rekreacyjnego Park Poniwiec, których stroną jest ELTRANS Sp. z o.o. w upadłości,
- dostępnej dokumentacji technicznej dotyczącej Centrum Szkoleniowo - Rekreacyjnego Park Poniwiec
po cenie nie niższej niż 3.951.593,25 zł netto co stanowi 77,5% wartości oszacowania.

Informacje podstawowe

Branża
  • upadłość, wierzytelności
Województwa
  • śląskie
Miasto Chorzów
Obszar działalności Krajowy
Sprzedaż z nieruchomością Tak
Cena do negocjacji Tak
Uwagi

Źródło: Prasa - Gazeta Wyborcza Łódź 13.09.2022

Dodatkowe informacje

miejsce i termin składania ofert Dostępne w wersji Premium
możliwość pobrania dokumentacji Dostępne w wersji Premium
otwarcie ofert Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej