• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2018-09-27
  • Identyfikator ogłoszenia: #32987

Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego

Przetarg dotyczący sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23.04.1964r. - Kodeks cywilny {Dz. U. z 2017r.m poz. 459, ze zm.) położona w Bydgoszczy przy ulicy Raczkowskiego 8, w skład którego wchodzą w szczególności:
- prawo własności nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym oraz halą produkcyjno -- magazynową, położonej w Bydgoszczy przy ul. Raczkowskiego 8, oznaczonej geodezyjnie według ewidencji gruntów, jako działka nr 7/122 o pow. 2,8960 ha, dla których prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczysty księga wieczysta KW nr BY1B/00181669/6;
- prawo własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Bydgoszczy przy ul. Raczkowskiego 8, oznaczonej geodezyjnie według ewidencji gruntów, jako działka nr 7/179 o pow. 1,0827 ha, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczysty księga wieczysta KW nr BY1B/00209084/4;
- prawo własności ruchomości stanowiących maszyny, urządzenia techniczne, narzędzia środki transportu, wyposażenie biur i magazynów, elektronika, materiały w magazynie) według załącznika nr 1,2,3,4,5,6 oraz 7;
- inne prawa majątkowe, stanowiące wartość marki AIRON INVESTMENT SA., wartość programu CAD, wartość programu SIGMA oraz wartość dokumentacji badawczo- rozwojowej; z wyłączeniem przysługujących Upadłemu należności, zobowiązań oraz środków w kasie i na rachunkach bankowych upadłego.

Informacje podstawowe

Branża
  • upadłość, wierzytelności
Województwa
  • kujawsko-pomorskie
Miasto Bydgoszcz
Sprzedaż z nieruchomością Tak
Cena do negocjacji Tak
Uwagi

Źródło: Prasa - GAZETA POMORSKA ; 27.09.2018

Dodatkowe informacje

miejsce i termin składania ofert Dostępne w wersji Premium
możliwość pobrania dokumentacji Dostępne w wersji Premium
wymagania dla oferty lub inwestora Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej