• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2019-08-13
  • Identyfikator ogłoszenia: #43318

Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego

Przetarg na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa Przetargiem objęte są następujące składniki majątkowe:
a. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości opisanej w księdze wieczystej oznaczonej numerem CZ1Z/00064249/5, to jest działek oznaczonych numerami 32/36, 32/35, 32/23, 32/32, z wyłączeniem działek oznaczonych numerami 32/30, 33/9, 33/10. Łączna powierzchnia użytkowa działek przeznaczonych do sprzedaży wynosi 50.740m2. Powyższe dziatki zabudowane są zespołem budynków Huty Szkła o łącznej powierzchni użytkowej 18.426,72m2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą i drogami dojazdowymi,
b. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości opisanej w księdze wieczystej oznaczonej numerem CZ1 Z/00065152/5, to jest dziatki 30/3 o powierzchni użytkowej 2.093m2 zabudowanej częścią budynku produkcyjnego Sprężarkowni Huty Szkła o powierzchni użytkowej 420,67m2,
c. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości opisanej w księdze wieczystej oznaczonej numerem CZ1Z/00064793/3, to jest działki 33/13 z wyłączeniem dziatki oznaczonej numerem 33/12. Łączna powierzchnia użytkowa działki przeznaczonej do sprzedaży wynosi 232m2. Powyższa działka jest działką niezabudowaną,
d. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości opisanej w księdze wieczystej oznaczonej numerem CZ1Z/00064792/6, to jest dziatki 32/28 o powierzchni użytkowej 3.975m2zabudowanej budynkami wymagającymi rozbiórki,
e. Ruchomości w postaci specjalistycznych maszyn i urządzeń, oprzyrządowania, wyposażenia meblowego, sprzętu komputerowego, AGD oraz RTV, a także elementów funkcjonalnych i dekoracyjnych przeznaczonych do sprzedaży w ramach przetargu na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa zgodnie z treścią załącznika numer jeden do warunków przetargu.
1. Cena wywoławcza Przedmiotu Sprzedaży wynosi 6.303.208,83zl (sześć milionów trzysta trzy tysiące dwieście osiem złotych 83/100) i stanowi 100% oszacowanej wartości wszystkich składników masy upadłości wchodzący w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa podlegającej sprzedaży w ramach przetargu, zgodnie z treścią spisu inwentarza złożonego przez syndyka w toku postępowania upadłościowego Huty Szkła ,,Zawiercie" Sp. z o.o. (aktualizacja spisu inwentarza dokonana przez syndyka w dniu 29 marca 2019r.) oraz załączonego do spisu inwentarza operatu szacunkowego z dnia 30 grudnia 2017r. wyceny ruchomości z dnia 01 lutego 2018r.

1.Cena Przedmiotu Sprzedaży powiększona zostanie o podatek VAT w przypadku ustalenia, iż transakcja sprzedaży temu podatkowi podlega.

Informacje podstawowe

Branża
  • upadłość, wierzytelności
Województwa
  • śląskie
Miasto Zawiercie
Cena do negocjacji Tak
Uwagi

Źródło: Prasa - GAZETA WYBORCZA - 13.08.2019

Dodatkowe informacje

miejsce i termin składania ofert Dostępne w wersji Premium
możliwość pobrania dokumentacji Dostępne w wersji Premium
wymagania dla oferty lub inwestora Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej